Lentiz is houder van het kwaliteitscertificaat Erasmus + VET mobility

De mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep zijn al jarenlang actief op het gebied van internationalisering. Traditioneel worden er door onze mbo-studenten veel buitenlandse stages uitgevoerd. Financiering van deze activiteiten wordt mede mogelijk gemaakt door de subsidieregeling Erasmus+.


Internationalisering staat bij Lentiz hoog in het vaandel. Al jarenlang maakt Lentiz met veel succes gebruik van Europese subsidieprogramma’s voor internationalisering in het mbo, zoals het programma Erasmus+ en haar voorlopers Leonardo da Vinci en Comenius.


Ieder jaar vraagt Lentiz, samen met een aantal collega-AOC’s in een consortium, subsidie aan voor internationale mobiliteiten. Met deze subsidie financiert Lentiz tal van internationale activiteiten binnen het mbo: Europese stages of cursussen bij internationale partnerscholen voor studenten, maar ook internationale trainingen en cursussen voor docenten.


Niet alleen bij het aanvragen van de subsidie, maar ook in de uitvoering van de projecten trekt Lentiz samen op met haar consortiumpartners Wellantcollege, Helicon opleidingen en Citaverde College. Met deze partners voert Lentiz een gezamenlijke financiële administratie, wisselen we ervaringen uit en hanteren we gezamenlijke kaders voor de rea

lisatie van de activiteiten.


Omdat Lentiz en haar consortiumpartners hebben aangetoond deze activiteiten 

duurzaam op een kwalitatief goedewijze te kunnen uitvoeren hebben wij in 2016 het Erasmus+ VET Mobility Charter ontvangen, een kwaliteitskeurmerk uitgereikt door het Nationaal Agentschap Erasmus+.


Met behulp van de mobiliteitsgelden van Erasmus+ kan Lentiz jaarlijks internationale activiteiten financieren voor circa 125 studenten (circa 10% van al onze mbo-studenten) en 25 docenten. De Charter levert Lentiz en haar partners bovendien voordelen op bij de aanvraag en verantwoording van de subsidiegelden. Lentiz is trots houder van het VET Mobility Charter te zijn en werkt de komende jaren aan een verdere verbetering van internationale activiteiten in het mbo!