Lentiz Dalton MAVO Naaldwijk op 1 A4-tje

 

                 

De Dalton MAVO in Naaldwijk is een categorale TL-school met ongeveer 580 leerlingen.
 
Als Daltonschool besteden we veel aandacht aan de Daltonpijlers zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, reflectie en rendement. In de organisatie is dat te merken doordat we in het rooster een Dalton uren hebben opgenomen, waarin de leerlingen zelfstandig een deel van de leerstof verwerken. De lesuren duren 60 minuten.
 
Sinds juli 2008 zijn we gehuisvest in ons nieuwe gebouw aan de professor Holwerdalaan.
 
We werken met werkschema’s, daltontaken, opvang uren waarbij we streven naar veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij de leerlingen, ook in de organisatie van buitenschoolse activiteiten.
In tegenstelling tot het beeld dat sommige ouders hebben van een daltonschool,  is het op school  rustig en geordend. We letten streng op kleine dingen (petten, kauwgom, fietsen, jassen) en grote zaken als omgangsvormen, normen en waarden  en respect  voor elkaar.

Bij een sollicitatiegesprek zit altijd een leerling. We werken met de “Roos van Leary”, een instrument waarmee leerlingen de leerkrachten feedback kunnen geven.
 
We werken met ongedeelde onderbouw en een ongedeelde bovenbouw. We maken veel gebruik van praktische opdrachten en projecten met als doel de Dalton vaardigheden te ontwikkelen .
 
Een veilige omgeving wordt gecreëerd door aandacht en zorg voor elkaar. Om dat beter voor elkaar te krijgen werken wij met verschillende pauze tijden en dalton uren voor de onderbouw en de bovenbouw

De leerlingen van leerjaar 1 en 2 verblijven aan de linkerkant van het gebouw en de leerlingen van jaar 3 en 4 aan de rechterkant van het gebouw.  De leerlingen hebben aan hun eigen kant de kluisjes en volgen daar zoveel mogelijk hun lessen.


De school staat goed bekend, o.a. door een uitgebreide zorgstructuur, maar ook door de goede sfeer, de goede examenresultaten en de unieke diploma-uitreiking.  

 

De wereld van onze leerlingen krijgt meer en meer een Europees/internationaal karakter. Daarom hebben wij o.a. verschillende internationaliseringsprojecten.  Het is mogelijk voor  leerlingen om deel te nemen aan uitwisselingsprojecten. Sinds oktober 2008 is de Dalton MAVO een ELOS school (Europese Leeromgeving Op School). ELOS heeft als doel onderwijs van hoge kwaliteit te bieden dat inspeelt op de realiteit van de Europese Unie.

In het schooljaar 2011 - 2012 zijn wij gestart met 4 eerste jaars TTO klassen.

 

Er wordt veel gedaan om burgerschap te stimuleren bijvoorbeeld door de maatschappelijke stage en onderwijs over de basisprincipes van onze samenleving. Dit om de maatschappelijke betrokkenheid te bevorderen.


Met dit alles willen wij leerlingen kansen geven om te groeien en er uit halen wat er in zit.