Dalton algemeen

Onze school is sinds 1989 Daltonschool. Op dit ogenblik zijn er ongeveer 20 scholen voor voortgezet onderwijs die zich Daltonschool mogen noemen. In het basisonderwijs is dat aantal vele malen hoger. Dalton is een vorm van traditioneel vernieuwingsonderwijs en is gebaseerd op drie pijlers:

·         Zelfstandigheid

·         Samenwerken

·         Vrijheid

Aan deze drie pijlers wordt binnen onze school, in de vier jaar dat de opleiding duurt, veel aandacht besteed. Leerlingen hebben vaak pas op het vervolgonderwijs in de gaten dat ze hierin flinke stappen gemaakt hebben. We leren het ze spelenderwijs aan, o.a. door het gebruik van de Dalton-uren.

 

Dalton is niet alleen een onderwijsconcept. Zoals Helen Parkhurst het in 1924 in haar Daltonplan verwoordde:
“Dalton is no method, no system, Dalton is an influence, a way of life.”

 
Wilt u meer weten over Daltononderwijs dan verwijs ik u graag naar:
www.dalton.nl of meer specifiek: www.dalton.nl/html/ouders/page_1.php 
 
Contactpersonen:     
Frans van der Sman – schoolmanager en algemene zaken;  Fvdsman@lentiz.nl
Rob Kleiweg– Dalton werkgroep;  rkleiweg@lentiz.nl