EVC

 

Meer doen met de ervaringen en competenties van uw medewerkers? Natuurlijk bij Lentiz | cursus & consult!

Wat is EVC?

EVC staat voor Erkennen van eerder Verworven Competenties. Het is een werkwijze waarmee u inzicht krijgt in de competenties waarover uw medewerker beschikt.

 • U brengt hiermee de competenties van uw medewerker in kaart. Deze competenties worden beschreven in een ervaringscertificaat.
 • EVC is een hulpmiddel om uw medewerker in staat te stellen een loopbaanstap te verwezenlijken. Bijvoorbeeld, een eventuele vervolgopleiding kan met behulp van EVC efficiënter (korter, sneller) worden aangeboden.
 • Met behulp van EVC kunt u medewerkers gericht opleiden en hun toegevoegde waarde voor uw bedrijf vergroten.
 • Tegelijkertijd vergroot het uw aantrekkingskracht in een overspannen arbeidsmarkt.  
    

Waarom EVC?

Uw werknemers leren tijdens het werk, in privésituaties en hebben in eerdere functies kennis en vaardigheden verworven. Al deze ervaringen zijn belangrijk voor hun functioneren binnen uw bedrijf.

 • De praktijk leert dat bedrijven en instellingen de ervaringen van hun medewerkers slechts beperkt benutten.
 • Met EVC worden de competenties van deelnemers in kaart gebracht, dat betekent meer inzicht in eigen kunnen en een flinke stap op weg naar het beoogde loopbaandoel.
  Trainingen en cursussen kunnen met EVC beter aansluiten bij de ervaringen en competenties van uw medewerkers.
 • En, met EVC bestaat de mogelijkheid om versneld een mbo-diploma te halen.

Zo kunt u blijven beschikken over goed opgeleide professionals. 
 

Wat levert EVC bij Lentiz | cursus & consult op?

Met een EVC-traject brengt Lentiz de competenties van uw medewerkers in kaart. Op basis daarvan kunt u, afhankelijk van het loopbaandoel van de medewerker, voor een onderstaand vervolg kiezen:

 • De medewerker kan, afhankelijk van het loopbaandoel, het ervaringscertificaat verzilveren bij een onderwijsinstelling als erkenning voor de ervaringen en competenties die hij/zij al heeft verworven. De medewerker kan dan passend onderwijsaanbod (korter, sneller) volgen gericht op het behalen van een mbo-diploma. Of zelfs diplomeren (mbo- diploma) als het ervaringscertificaat daartoe toereikend is.
 • De medewerker heeft meer zicht op zijn/haar eigen competenties in relatie tot het loopbaandoel. Op basis daarvan kan specifieker een keuze gemaakt worden voor gerichte cursussen, trainingen of opleidingen.

 

Wat is onze aanpak?

 

EVC in 4 stappen:

 1. Voorlichting en intake;
 2. Opbouw van een portfolio;
 3. Beoordeling van het portfolio en assessment (met o.a. een praktijkbeoordeling en criteriumgericht interview);
 4. Rapportage.

Het EVC-traject wordt begeleid door de EVC-coördinator van Lentiz | cursus & consult. De beoordeling van het portfolio en het assessment geschiedt door de EVC-assessor van Lentiz | cursus & consult. Daarnaast wordt de medewerker bij de intake en de opbouw van het portfolio begeleid door EVC-begeleider van het bedrijf.
De doorlooptijd van het EVC-traject bedraagt maximaal 3 maanden.
 


Lentiz | cursus & consult is een gedegen aanbieder van EVC-procedures. Wij werken volgens de kwaliteitscode EVC van het kenniscentrum EVC.   


   

Fiscaal interessant

De kosten voor een EVC-traject bedraagt per medewerker standaard € 1.650,-. Daarnaast komt eenmalig de kosten, € 1.100,- voor de introductie en de training van de EVC-begeleider vanuit het bedrijf. De kosten zijn exclusief de bepaling van het ervaringsniveau voor Nederlands en rekenen.
Bij meerdere medewerkers van één bedrijf en/of afhankelijk van de ervaringen van de medewerker kunnen de kosten van het EVC-traject variëren. Lentiz cursus & consult informeert u graag hierover. EVC komt in aanmerking voor afdrachtvermindering loonbelasting. 


 

EVC iets voor uw bedrijf?

Neem dan vrijblijvend contact op met Lentiz | cursus & consult. Wij informeren u graag over wat EVC voor uw bedrijf kan betekenen.  
 

 

 

Contact

Voor vragen kunt u bellen met dhr. C. Bakker +31(0)10 590 34 47 of stuur een e-mail naar: cursus-consult@lentiz.nl