Jaarverslag 2015

Samen zijn we Lentiz 

Alle Lentiz-medewerkers weten precies voor wie ze zich dag in, dag uit met heel veel enthousiasme inzetten. We werken voor onze leerlingen en studenten, en voor de bedrijven in onze regio. Om zo goed mogelijk onderwijs te geven, is het belangrijk dat de docent zelf de verantwoordelijkheid neemt voor het onderwijsproces. Want hij weet het beste wat past bij zijn leerlingen, in zijn regio. Dat gevoel van ‘eigenaarschap’ draagt in belangrijke mate bij aan het succes van onze onderwijsgroep. De docent die voor de klas staat, onze leerlingen en studenten: zij zíjn Lentiz.


Onderwijs vormgeven

Dit kwam op allerlei manieren tot uiting in 2015. Bij de heroriëntatie van VMBO Maassluis bijvoorbeeld. Docenten en leerlingen drukken hier veel meer dan voorheen hun stempel op het onderwijs en de school. In de Greenport Horti Campus ontwikkelt MBO Westland nieuwe opleidingen die naadloos aansluiten bij de regionale bedrijvigheid. En in de herziene beoordelingscyclus geven docenten zelf aan wat ze van hun leidinggevenden en van ons als bestuurders nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. <
 

Voortdurende dialoog

Dat wil niet zeggen dat het ieder voor zich is op onze scholen. Integendeel. De dialoog ligt aan de basis van deze ontwikkeling. In het management developmenttraject voor onze managers geven we vorm aan de Lentiz-cultuur. Met bedrijven en instellingen in de regio zijn we steeds in gesprek. En met de ouders van onze leerlingen houden we nauw contact. Op het Groen van Prinstererlyceum wordt sinds vorig jaar zelfs met oudercontracten gewerkt. Alles met één doel: we willen dat zo veel mogelijk directbetrokkenen bij ons onderwijs zeggen: samen zijn we Lentiz. Hoe leerlingen, studenten, docenten en medewerkers dit ervaren, vertellen ze in dit jaarverslag dat u vindt op www.lentizjaarverslag.nl.

 

Het PDF-bestandverantwoordingsdocument vormt samen met het online jaarverslag het Geïntegreerd Jaarverslag 2015. 


Veel kijk- en leesplezier! 


Gert Kant en Meta ’t Lam

Raad van Bestuur Lentiz onderwijsgroep