Ouderraad

Ouderbetrokkenheid op het Reviuslyceum

Het Reviuslyceum hecht veel waarde aan de samenwerking met ouders en wil de komende jaren sterk inzetten op de ‘horizontale dialoog’.


Berichtgeving in de media gaat veelal alleen over cijfers, terwijl het onderwijs toch over meer gaat dan alleen examenresultaten en doorstroomcijfers. Wij merken bijvoorbeeld dat alle ouders – terecht ­–  willen dat wij in het nemen van beslissingen goed naar de individuele behoeftes van de kinderen kijken, bijvoorbeeld door doubleren toe te staan of elders af te wijken van de norm. De overheid rekent scholen echter wel af op de doorstroom in de onderbouw: deze gegevens worden op internet gepubliceerd en ouders kijken – wederom terecht –   kritisch naar deze gegevens bij het kiezen van een school.

 

Daarbij komt dat we ook graag tijd, geld en aandacht willen geven aan veiligheid, zorg en het ‘grootbrengen’ van onze kinderen als democratische, kritische burgers. Tijd, geld en aandacht die we dus niet alleen in taal en rekenen, maar ook in internationalisering, digitalisering en vaardigheden willen investeren. Om af te stemmen of we de goede dingen doen en of we de dingen goed doen en wat er beter kan, hebben we in eerste plaats behoefte aan een partnerschap met ouders. Samen met de leerlingen vormen zij de belangrijkste groep belanghebbenden.

 

De Ouderraad toont zich een zeer bereidwillige partner in het meedenken over aan de ene kant een structuur om de ouderbetrokkenheid te borgen en aan de andere kant over het creëren van een cultuur waarin schoolleiders, ouders, docenten, mentoren en leerlingen zich kwetsbaar durven op te stellen naar elkaar, om feedback en hulp durven vragen en elkaar aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Bijeenkomsten, agenda’s en notulen

Voor de schoolleiding is de Ouderraad een klankbord en een belangrijke bron van informatie en advies. Het overleg tussen de Ouderraad en de schoolleiding is structureel drie keer per jaar (gepland op de gespreksavonden in november, februari en april). Daarnaast organiseert de school thema-avonden over bijvoorbeeld ‘social media’, ‘plannen en organiseren van huiswerk’ etc.

 

De Ouderraad kan pas goed functioneren als zij input van andere ouders krijgt om de dialoog met de schoolleiding aan te kunnen gaan.

 

Hier kunnen alle ouders de agenda’s en de notulen van de bijeenkomsten van de Ouderraad inzien.

 

23 mei 2018PDF-bestandNotulen
5 februari 2018PDF-bestandNotulen
21 november 2017PDF-bestandNotulen
9 februari 2017  

PDF-bestandNotulen

20 april 2016 PDF-bestandNotulen
1 december 2015 PDF-bestandNotulen
8 april 2015  PDF-bestandNotulen
27 november 2014PDF-bestandNotulen

 

 

Samenstelling en contact

Alle leerjaren zijn op dit moment vertegenwoordigd. Heeft u een opmerking of een vraag voor de Ouderraad? Via het contactformulier onder elk leerjaar/klas kunt u contact opnemen met de juiste perso(o)n(en).

 

We zijn altijd op zoek naar meer ouders die in de Ouderraad willen plaatsnemen.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer P. Van der Hoorn, teamleider Eerste Fase.

 

 

 

Brugklas

mevr. S. de Boer - Rozamevr. Y. van Driel mevr. M. Moerman

 

Stel uw vraag of geef uw mening over de brugklas

 

 

 

2 Havo

vacature!

 

Stel uw vraag of geef uw mening over 2 havo

 

 

 

3 Havo

mevr. Y. van Driel

mevr. S. Wattel


 

Stel uw vraag of geef uw mening over 3 havo

 

 

 

4 Havo

mevr. N. Bongersdhr. 't Hartmevr. M. Moerman

mevr. J. Welbergen

 

Stel uw vraag of geef uw mening over 4 havo

 

 

 

5 Havo

mevr. Beemsterboer

mevr. S. de Boer - Rozamevr. M. Dijkgraaf

dhr. G. de Ruiter

Stel uw vraag of geef uw mening over 5 havo

 

 


 

2 Vwo

mevr. M. David

dhr. K. Nijssen 

 

Stel uw vraag of geef uw mening over 2 vwo

 

 

 

3 Vwo

mevr. G. van Daalen

 

Stel uw vraag of geef uw mening over 3 vwo

 

 

 

4 Vwo

vacature!

 

Stel uw vraag of geef uw mening over 4 vwo


 

 

5 Vwo 

dhr. K. Nijssen mevr. L. Quist


Stel uw vraag of geef uw mening over 5 vwo

 

 

 

6 Vwo

mevr. A. van Hoevenmevr. W. van Nesmevr. M. Moerman

 

Stel uw vraag of geef uw mening over 6 vwo