Visie

De afgelopen jaren  heeft het Reviuslyceum zich gepositioneerd als een naar buiten gerichte, open organisatie en is er een gevoel van gedeelde normen, waarden en een sterke visie op onderwijs ontstaan, samengevat in de missie.

 

Wezenlijk voor deze missie is het uitgangspunt dat onderwijs een nieuwe generatie inleidt in en kennis laat maken met de wereld als geheel. De samenleving van volwassenen probeert kinderen via het onderwijs te laten kennismaken met de wereld zoals zij is en hun die kennis bij te brengen waarmee zij deze kunnen begrijpen.

Voor het Reviuslyceum betekent dit onder andere dat het de relatie leerling – volwassene van fundamenteel belang acht voor goed onderwijs: de volwassene is naast bron van kennis van de wereld ook rolmodel. Samen met ouders en externe partners werken wij op basis van wederzijds vertrouwen aan het onderwijs. 

 

Kernwaarden die in deze visie de dynamiek tussen beide generaties onderwijskundig mede vormgeven zijn internationalisering en digitalisering. Om het beste uit onszelf én elkaar te halen, staan wij met een open blik naar de wereld: normen en waarden veranderen onder de invloed van de contactmogelijkheden en een steeds dynamischere samenstelling van (internationale) groepen. De vaardigheden om je te kunnen redden in een digitale samenleving worden steeds belangrijker, maar begeleiding van docenten en ouders - hun onderzoekvaardigheden en beoordelend vermogen - blijven onverminderd relevant!

 

In de Nederlandse economie loopt door de opkomst van technologieën routinematig werk terug. Beroepen waar een eigen, onderscheidende bijdrage noodzakelijk is komen steeds meer op. Dit betekent dat naast aanleren van basiskennis en –vaardigheden talentontwikkeling steeds belangrijker wordt. Op het Reviuslyceum geven wij aan deze ontwikkeling vorm door het invoeren van een doorlopende leerlijn voor excellente leerlingen en bijvoorbeeld door het aanbieden van de sportklas in de onderbouw en het vak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) als examenvak.