Geschiedenis

Geschiedenis in 4-havo

De methode is dezelfde als in klas 3, maar dat betekent niet dat de opzet hetzelfde is. De verschillen:

  • In de bovenbouw worden alle onderwerpen uit de onderbouw (klas 1 t/m 3) opnieuw besproken, maar dan uitgebreider. Dat betekent dat er in de praktijk ± 175 bladzijden worden behandeld, drie kolommen tekst per bladzijde.
  • In de bovenbouw krijg je geen schriftelijke overhoringen en repetities, maar tentamens.
    De cijfers ervoor tellen mee voor het cijfer voor het schoolexamen, dat is het cijfer aan het eind van klas 5, het cijfer waarmee je het eindexamen ingaat;
  • het eerste tentamen gaat over ± 25 bladzijden, het tweede tentamen over ± 50 bladzijden. Het derde tentamen over ± 45 bladzijden en het laatste tentamen over ruim 50 bladzijden. Ieder tentamen kan worden herkanst (dat wil zeggen dat er één herkansing per tentamenperiode is, de leerling(e) bepaalt voor welk vak hij/zij herkanst);
  • De manier waarop de leerstof wordt besproken komt overeen met die in klas 3;
  • Je kunt de leerstof weer leren m.b.v. samenvattingen (nu twee verschillende soorten samenvattingen), kruiswoordraadsels en digitale oefentoetsen;
  • Leerlingen vinden de vragen in het werkboek (soms erg) moeilijk. Het werkboek is dat van de uitgever.


De cijfers?

Je mag veronderstellen dat er geen groot verschil zit tussen je eindcijfer in klas 3 (dan wel gebaseerd op de cijfers voor de proefwerken) en je cijfer in klas 4. Dat betekent niet dat je hetzelfde cijfer haalt! Het gaat om een gemiddelde en een afwijking van 0,2 of 0,3 is niet echt een afwijking, ook al zit er voor jou een wereld van verschil tussen gemiddeld een 5,4 (= onvoldoende) en gemiddeld een 5,6 (voor jou is dat een voldoende)

 

Succes?

Dat kan, waarom niet? Je zult wel moeten beseffen dat de voorbereiding voor het tentamen op de eerste lesdag begint. Denk niet dat je de leerstof van “zeven weken, drie lesuren per week” in een paar dagen voor het tentamen kunt leren.

Je zult, net als in klas 3, veel informatie kunnen vinden in onze ELO (Teletop) Regelmatig “Teletop bezoeken is een must”.