Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap

De Lentiz Onderwijsgroep heeft een Platform-MR met vertegenwoordigers van beide instellingen: de vo-scholen, brinnummer 17 WQ (deze scholen hebben te maken met de WMS, de Wet Medezeggenschap op Scholen), en de mbo-scholen, brinnummer 14 YD (deze scholen hebben te maken met de WOR,  de Wet op de Ondernemingsraden).

 

De 17-WQ scholen hebben een IMR (instellings-MR) met één vertegenwoordiger van het onderwijzend personeel per locatie MR, één ouder en één leerling uit één van de locatie MR’en en een lid namens het onderwijsondersteunend personeel. De IMR heeft geen zeggenschap, maar weet wat er op de diverse locaties speelt en zorgt voor input voor de Platform-MR.

De mbo-scholen hebben per locatie een OR (ander wettelijk kader, andere cao). 

 

Iedere vestiging van Lentiz (17 WQ) heeft een eigen school-MR bestaande uit vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen. Met de vertegenwoordigers van de ouders en leerlingen in de school-MR van het Reviuslyceum kunt u altijd contact opnemen om over allerlei zaken op onze vestiging uw mening te geven.

 

In het kader van de Wet Passend Onderwijs is er ook medezeggenschap op het Ondersteuningsplan van de regio. Hiertoe is de OPR  (Ondersteunings Plan Raad) opgericht. Hierin zitten één personeelslid en één ouder per bestuur van de vo-scholen uit de regio Schiedam, Vlaardingen, Maassluis.

 

Samenstelling van de Medezeggenschapsraad van het Reviuslyceum:

Ouders: de heer Orhan Ulutas en mevrouw Karin Scheffers.

Leerlingen: Elise de Reus en vacature.

Personeel: de heer Norbert Kocken (voorzitter), de heer Arjen Strik (secretaris), mevrouw Simone Reij (lid) en de heer Vincent Groen (lid).

 

Het adres van de raad is:

 
Medezeggenschapsraad Reviuslyceum 
t.a.v. de secretaris, dhr Arjen Strik

Reviusplein 8

3141 SV Maassluis 

 

Mailadres secretaris: astrik@lentiz.nl