Rekentoets bovenbouw

Vwo

Vanaf het schooljaar 2017-2018 telt de rekentoets niet mee voor het behalen van een vwo-diploma. Dit heeft de minister op 15 december 2017 in een brief aan de scholen bekendgemaakt - zie ook Besluit eindcijfer rekentoets uit uitslagbepaling vwo. De rekentoets moet, net zoals op vmbo en havo, wel ten minste één keer gemaakt zijn.

De kandidaat heeft voor de rekentoets 4 kansen, verspreid over 2 jaar. Het cijfer telt dus niet meer voor de uitslagbepaling en uiteraard ook niet voor het gemiddelde cijfer van het centraal examen.

Ook telt het cijfer op de rekentoets niet meer mee voor het judicium cum laude, tenzij het cijfer positief begunstigend is voor het behalen hiervan. Leerlingen kunnen in dat geval het cijfer alsnog laten betrekken bij de bepaling van het judicium cum laude. Deze mogelijkheid geldt alleen dit schooljaar.

Het cijfer wordt gewoon vermeld op de cijferlijst.


Havo, vmbo

Kandidaten op het vmbo en de havo moeten een rekentoets maken. Het resultaat op de toets telt niet mee voor het halen van het diploma. Wel komt het resultaat op de cijferlijst te staan. In vmbo-bb wordt het resultaat op de bijlage bij de cijferlijst vermeld.

 

Doublure

Als een lln blijft zitten in 4 havo of 5 vwo vervallen de resultaten van de rekentoets en moet een leerling de rekentoets dus weer opnieuw maken. Leerlingen die van de mavo instromen in 4 havo én de rekentoets op niveau 3F hebben gemaakt, hoeven de rekentoets niet nog een keer te maken.