Tentamenweken

Hoe werken de tentamenweken?

In de bovenbouw krijgen de leerlingen 4x per jaar een toetsweek waarin voor sommige vakken tentamens worden afgenomen. Dit zijn tentamens die meetellen voor het Eindexamendossier (ED) en dus voor het schoolexamencijfer.

Tussen de tentamenweken door kunnen ook toetsen, onverwachte overhoringen en praktische opdrachten gegeven worden. Het is dus niet zo, dat alle toetsen alleen maar in de toetsweek moeten vallen. 


Een overzicht van alle toetsen per vak, de wegingsfactoren en meetelling in VD en/of ED kunt u vinden in de Toetsprogramma's.
Een overzicht van de planning van de tentamenweken in het schooljaar vindt u in de Jaarplanning.