Uitwisseling klas 3

1. Waarom een uitwisseling?

In het kader van ELOS willen we de leerling een groter besef bij te brengen hoe Europa in elkaar zit en wat de onderlinge overeenkomsten en mogelijke verschillen zijn. Door een Europese ervaring krijgt het Europees burgerschap een nog grotere betekenis


2. Waarom in klas 3….ze zijn nog zo jong?!

Zo net na klas 2 al beslissen of je in maart, zonder ouders, naar het buitenland wil gaan.

We kunnen ons voorstellen dat dit leeft bij ouders/verzorgers.

Jonge mensen zijn prima in staat om zichzelf aan te passen. Leeftijd is relatief. De leerling is gedurende de week in het buitenland eigenlijk nooit alleen. De gastouders zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ze niks tekort komen. Er wordt prima voor hen gezorgd. Ook de docenten staan 24 uur per dag voor hen klaar indien nodig. Overdag is er een programma waar er voortdurend wordt gevraagd naar het welbevinden van uw dochter/zoon.

Ze hebben nog tot maart om te “groeien”!


3. Welke doelen worden bereikt tijdens een uitwisseling.

Meten is lastig….maar ze leren: nog beter Engels praten, culturele verschillen, communiceren, zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, omgaan met verschillen tussen mensen, improviseren, organiseren, incasseren, anders eten & drinken, keuzes maken, genieten.

Of dit lijstje compleet is?.....


4. Wat weet ik van het gastgezin in het buitenland?

Deze vraag wordt erg vaak gesteld.

Het antwoord is niet heel eenvoudig. We vertrouwen op onze collega’s in het buitenland. Zij kennen de leerling en ouders net zoals dat bij ons het geval is. Ook in het buitenland worden ouders uitvoerig geïnformeerd over de rechten en plichten. Het sleutelwoord is…..communicatie.

Hier ligt ook een verantwoordelijkheid voor u als ouders/verzorgers. Neem gerust contact op via mail of app met het gezin waar uw dochter/zoon gaat verblijven. Zo krijgt u een beter beeld en kunnen zorgen worden weggenomen. En het is nog leuk ook!

Mochten er na contact twijfels zijn, neem dan snel contact op met de docent die de uitwisseling regelt.


5. Wanneer staan de data van beide bezoeken vast?

De beide bezoeken worden gepland tussen de voorjaars- en meivakantie. We proberen het zo te regelen dat de bezoeken parallel verlopen met andere groepen.

De data zijn pas 100% zeker als de vliegtickets geboekt zijn. Tot die tijd zijn de data flexibel. Vaak hebben we wel voorkeuren met de buitenlandse collega’s besproken. Beschikbaarheid en prijzen van vluchten kunnen nog wel eens verschuivingen in de data geven. Onze doelstelling is echter wel om de tickets zo vroeg als mogelijk te boeken.


6. Wat kost een uitwisseling en waar wordt dat geld aan uitgegeven?

De prijs is vastgesteld op €425.

Dit is inclusief: vliegticket, evt. bus huur of OV, excursies, entrees musea etc. Dit geldt voor zowel in Nederland als in het buitenland. Alleen zakgeld is niet inbegrepen.


7. Hoe zit met de verzekering?

Lentiz heeft de meest uitgebreide reisverzekering voor uw dochter/zoon. Mocht er onverhoopt aanspraak moeten worden gedaan op ziektekoste- of reisverzekering, dan wordt eerst de verzekering van de ouders aangesproken. Mocht er iets niet of niet volledig vergoed worden, dan wordt de verzekering van Lentiz aangesproken. Behalve een eigen risico van € 50,- zullen er nooit financiële risico’s zijn. De administratie van de school kan u altijd helpen indien nodig.


8. Wat zijn de rechten en plichten van ouders/verzorgers bij een uitwisseling?

Zowel in Nederland als in het buitenland gaan we ervan uit dat er voor de buitenlandse gast wordt gezorgd alsof het uw eigen kind betreft. Denk aan het emotionele welbevinden, zorg voor de inwendige mens (bijv. lunchpakket). In het voortraject probeer je al te weten te komen wat men wel of niet lekker vindt. Aan eten wordt veel waarde gehecht door zowel onze als de buitenlandse leerling.

De huisregels zijn ook voor de gast van toepassing. Bespreek die dus, bijvoorbeeld tijdens het avondeten. Aangezien de ouders ten dele verantwoordelijk zijn, mag daar geen onduidelijkheid over bestaan. Ook hier is weer het sleutelwoord: communicatie.

Zowel met uw eigen dochter/zoon als de gast.

De ouders zorgen voor een degelijke fiets voor de gast. Liever geen nieuwe; de fietsvaardigheid wil eens tegenvallen (wordt besproken door docenten in het voortraject)

Kom je als ouders voor een probleem te staan, bedenk eerst of de leerlingen het zelf kunnen oplossen. Anders kunnen de docenten meehelpen en bemiddelen. In het geval een buitenlandse leerling zich (enigszins) misdraagt, dan gelijk de docent bellen. De buitenlandse docent wordt dan ook ingeschakeld. Ouders kunnen elkaar ook helpen met adviezen.

Bedenk dat een negatief incident ook heel leerzaam kan zijn.


9. Alcohol en andere feestveruimende middelen

De wet is heel simpel, zowel in Nederland als in het buitenland: gewoon niet!

Ook al bent u van mening dat 1 glaasje bier of wijn moet kunnen als je 15 bent…..dan niet in deze weken. Begeleiders nemen passende maatregelen indien nodig.


10. Wie wordt de partner van mijn dochter/zoon?

Zo snel als mogelijk gaan we de leerlingen “matchen”. Dit gebeurt nadat elke deelnemer een zogenaamd “Exchange paspoort” heeft ingevuld. Dit lijkt op een soort contactadvertentie met foto ,waarbij je van alles over jezelf beschrijft. De begeleiders gaan kijken wie het beste bij wie past en komen met een concept matching. Dan gaat er stevig heen er weer worden gecommuniceerd (ook door ouders). Indien nodig wordt er soms in overleg gewisseld. Soms is het noodzakelijk dat er gemixte koppels worden gemaakt. Één van de voorwaarden is dat er een aparte slaapkamer is voor de gast. Er vindt altijd overleg plaats met ouders als uw dochter/zoon aan iemand van het andere geslacht wordt gekoppeld. We hopen op flexibiliteit van zowel de leerling als ouders/verzorgers.

In het verleden heeft dit nog nooit noemenswaardige problemen opgeleverd….


11. Maatwerk

Soms kunnen er omstandigheden zijn waardoor inschrijven niet vanzelfsprekend is. We proberen ar alles aan te doen wat binnen onze mogelijkheden ligt, om een leerling mee te laten doen. Neem gerust contact op met ondergetekende en we bekijken de situatie.

Op de informatieavond in januari wordt alles nog eens doorgesproken en kunt u al uw vragen stellen.

Heeft u nu een dringende vraag…mail maar.


Poul Boelaars

Coördinator uitwisselingen klas 3