Bijzonder verlof

Twee dagen regel

In het algemeen geldt dat ouders of verzorgers bijzonder verlof ten minste twee dagen van te voren moeten aanvragen bij de directie. Bij de administratie van de school zijn hiervoor formulieren verkrijgbaar. PDF-bestandDit formulier kunt u ook downloaden. 

Wanneer kan verlof aangevraagd worden?

Bijzonder verlof kan verleend worden bij een ambtsjubileum (van ouders/verzorgers) en een huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor ten hoogste één dag; overige gewichtige omstandigheden (ingrijpende gebeurtenissen in de directe familie, religieuze feestdagen, en dergelijke).
Naar het oordeel van de directie is verlof alleen toegestaan in zeer bijzondere gevallen, dus niet voor carnaval, wintersport en dergelijke. In sommige gevallen kan de school verzoeken de leerling te laten zien door de schoolarts. Dit ter beoordeling van de teamleider.

Inhalen gemiste lessen

De leerling is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van gemiste stof en toetsen. Binnen een week moet een afspraak gemaakt zijn met de betreffende docenten om gemiste toetsen in te halen. Als er méér dan vijf lesdagen verlof is gekregen, wordt het inhaalprogramma door de mentor begeleid.

Bezoek arts en dergelijke

In het algemeen geldt dat van de leerling en zijn ouders/verzorgers verwacht wordt dat zij zich inspannen om indien mogelijk een bezoek aan de dokter, en dergelijke, buiten de lestijd te laten plaatsvinden. Voor een verzoek om verlof voor een bezoek aan de dokter, tandarts, orthodontist, enz. kunt u het PDF-bestandformulier "Verzoek om verlof" downloaden, dat, ingevuld door de ouders/verzorgers van de leerling, in de brievenbus bij de conciërges dient te worden ingeleverd.
Let op: dit verzoek moet altijd vooraf aangevraagd worden. In geval van een mededeling achteraf wordt de afwezigheid als ongeoorloofd verzuim beschouwd. Als regel worden alleen verzoeken die via dit formulier zijn ingediend in behandeling genomen.

Goedkeuring van de aanvraag

Zonder tegenbericht van de school mag u aannemen dat het verzoek om verlof is goedgekeurd.
In toetsweken wordt in principe geen verlof verleend. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van gemiste stof en toetsen. Binnen een week moet de leerling een afspraak gemaakt hebben om gemiste toetsen in te halen. 

 

PDF-bestandDownload het formulier "Verzoek om verlof"