Aanjager, verbinder & coördinator

De Food Innovation Academy (FIA) is een unieke samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven en heeft er toe geleid dat er een mbo-opleiding Food is opgezet, die aansluit bij de behoefte en ontwikkelingen in het bedrijfsleven. De plannen voor de FIA zijn gestart in 2014. De afgelopen jaren (2015, 2016 en 2017) zijn met succes de eerste stappen gezet en zijn er 3 klassen met studenten gestart. De eerste groep Food-studenten behaalt dit jaar zijn diploma en kan uitzien naar een baan binnen de sector voedingsmiddelen. De studenten volgen nu nog het onderwijs op de locatie van Lentiz | LIFE College in Schiedam en op locatie bij de deelnemende bedrijven. Door de ingebruikname van het nieuwe FIA pand in 2018 – 2019 in Vlaardingen, komt de FIA in een volgende fase.

 

Het concept van de FIA is uniek en innovatief. Met name de rol van de bedrijven in alle facetten van de opleiding. Het opzetten en verdiepen van de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs en het verbreden van het aantal deelnemende bedrijven vergen tijd en aandacht. Het runnen van een opleiding is een ander proces dan het runnen van een levensmiddelenbedrijf. Afstemming tussen deze 2 werelden vergt doorlopende aandacht. Zeker in de fase van opschalen waarbij, vanwege het innovatieve karakter van de FIA, deze samenwerking deels werkenderwijs ingevuld wordt.

 

Ter ondersteuning van de volgende fase van de FIA zijn wij voor de periode 1 april 2018 – 30 augustus 2019 op zoek naar een:

Aanjager, verbinder & coördinator

De aanjager, verbinder & coördinator heeft als opdracht het aantal bij de FIA aangesloten bedrijven te laten groeien, de samenwerking tussen de FIA-bedrijven en vmbo-scholen te initiëren, te coördineren en te optimaliseren en de activiteiten rondom de FIA te coördineren. Tot de werkzaamheden van de aanjager, verbinder & coördinator behoren:

 

- Het opbouwen van een relatie met de FIA bedrijven door middel van bedrijfsbezoeken en kennismaking met directie en HR.

- Ondersteund vanuit de FNLI, foodbedrijven in de regio bezoeken die nog geen lid zijn teneinde hen aan te laten sluiten.

- Contacten opbouwen met vmbo-scholen in de regio Rijnmond. Hierbij is het vooral van belang om met de juiste personen in contact te komen.

- Het aanjagen van activiteiten bij de bedrijven die aangesloten zijn bij FIA. Intenties worden door de waan van alle dag niet altijd direct omgezet in actie. De aanjager helpt om deze vertaling wel te maken.

- Het samen met de landelijk projectleider HCA Food & Feed organiseren van 4 HCA bijeenkomsten per jaar waarin de bedrijven, de opleiders en de regionale overheden de voortgang van de FIA bespreken en hierover afspraken maken.

- De docenten, decanen en teamleiders van de vmbo-scholen en mbo-opleidingen in positie brengen waardoor hetgeen opgezet is, ook geborgd wordt. M.b.t. de vmbo-scholen moet dit leiden tot ‘adoptie’ van een vmbo-school door een bedrijf. De aanjager zorgt ervoor dat er per bedrijf en vmbo-school duidelijke afspraken worden gemaakt en nagekomen. Hierin wordt voor wat de scholen in Rotterdam-Zuid betreft, samengewerkt met Jinc.

- Verankeren van het relatiebeheer en de uitbouw in de FIA organisatie.

 

Het profiel van de aanjager, verbinder & coördinator:

- beschikt minimaals over een afgeronde HBO opleiding en/of een bewezen hbo werk- en denkniveau;

- heeft werkervaring in het (bege)leiden en uitwerken van samenwerkingsprocessen en/of in de ontwikkeling van netwerkorganisaties;

- is een stevige en positieve persoonlijkheid;

- is vasthoudend, doel- resultaat- en oplossingsgericht;

- is commercieel ingesteld, ondernemend en klantgericht;

- kan luisteren, enthousiasmeren, binden en verbinden;

- is initiatiefrijk en proactief;

- kan visie, doelstellingen en beleid adequaat vertalen naar een effectieve, klantgerichte (netwerk)organisatie met heldere (samen)werkprocessen;

- is een serieuze gesprekspartner voor (uitvoerend) professionals alsmede voor management;

- heeft uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;

- kan weerstand ombouwen in acceptatie;

- is in staat draagvlak te creëren;

- beschikt over motiverend, stimulerend en enthousiasmerend vermogen;

- is gestructureerd en in staat intenties te vertalen naar acties.

 

Tot slot:

- Het is een pré als de kandidaat beschikt over een netwerk in de regio Rijnmond bij voorkeur binnen de foodsector en / of de onderwijssector.

 

Voor meer informatie en reacties kan contact opgenomen worden met Arry Verhage, a.verhage@sol-online.nl, 06 46 63 34 78. Reacties dienen uiterlijk zondag 25 maart binnen te zijn.


Sollicitatieformulier