HR-manager

Lentiz Onderwijsgroep, Vlaardingen
Sector: VO
Sluitingsdatum: 7 juni 2019
Omvang: 0,8-1,0 fte

Voor Lentiz Onderwijsgroep zijn wij op zoek naar een HR-manager.

Functieomschrijving
Lentiz onderwijsgroep zoekt per 1 november 2019 in verband met de pre pensionering van de huidige HR-manager een nieuwe HR-manager.
 
De belangrijkste hoofdtaken zijn:
• je geeft leiding aan de afdeling HR bestaande uit HR-adviseurs, medewerkers verzuim en administratie;
• de HR-adviseurs en medewerkers van de afdeling zijn dienstverlenend partner voor de schooldirecteuren en de
  raad van bestuur. Samen met hen draag je zorg voor continue professionalisering zodat zij hun rol goed kunnen
  vervullen;
• namens HR draag je bij aan de organisatie-brede beleidsuitvoering:
          o HR-inbreng in strategische beleidsontwikkeling en de vertaling naar het HRM meerjarenbeleid en   
             begeleiding van HR-processen binnen de onderwijsgroep;
          o onderhouden en initiëren van HR-gerelateerde netwerken in- en extern;
          o input voor de planning- en control cyclus;
          o treedt op als adviseur in het overleg met de raad van bestuur, directeuren en overige stafmanagers;
          o het voorbereiden van en deelnemen aan platform MR/OR en vakbondsoverleg.

 

Functie-eisen
Voor de functie hanteren we de volgende functie-eisen:
• een relevant hbo+ of academisch denk- en werkniveau;
• minimaal drie tot vijf jaar ervaring in het aansturen van HR professionals en begrijp je de positie van de HR-
  adviseur
• een van nature dienstverlenende instelling;
• ruimte creëren voor eigen initiatief in verbinding en samenwerking (ook met interne stakeholders zoals raad van
  bestuur, directeuren en stafmanagers);
• denken in oplossingen en het scheppen van kaders om tot resultaten te komen;
• uitstekende communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden, waaronder de kwaliteit om soepel verbinding te
  maken met de lijn en kunnen omgaan met de interactie en soms tegengestelde belangen;
• basiskennis van wet- en regelgeving en juridische vraagstukken met betrekking tot. arbeidsrecht.


 

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een functie voor 0,8 – 1,0 fte in de salarisschaal 13 cao max €5.868,– MBO (Collectieve arbeidsovereenkomst voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 2018-2020).


Organisatie
Lentiz onderwijsgroep verzorgt voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
Lentiz onderwijsgroep bestaat uit totaal 11 scholen. Het onderwijs binnen de Lentiz onderwijsgroep is divers van aard, waarbij ieder onderwijssoort zijn specifieke kenmerken binnen de eigen omgeving heeft:
Het HR-team telt naast de HR-manager zeven teamleden: vijf senior HR adviseurs waarvan een i-HRM specialist, een medewerker verzuimadministratie en een administratief medewerker. Samen verzorgen zij alle personeelszaken voor alle medewerkers van de Lentiz onderwijsgroep.


Meer informatie
Meer informatie kun je vinden in de profielschets. 
Het voornemen is de nieuwe HR-manager per 1 november 2019 te laten starten. De voorselectiegesprekken vinden plaats op 6 juni 2019. De eerste gespreksronde is gepland op dinsdagmorgen 25 juni en de tweede ronde op donderdagmorgen 4 juli 2019. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 
Voor informatie over de vacature en mogelijkheid tot solliciteren klik HIER
We zien je reactie graag uiterlijk 6 juni 2019 tegemoet.