Aanmelden informatieavond

Het kan zijn dat je ouder(s)/verzorger(s) toch nog een aantal vragen hebben voordat jullie een keuze maken.

Om die reden hebben wij op dinsdag 16 februari 2021 om 20.00 uur een (digitale) informatieavond speciaal voor je ouder(s)/verzorger(s). Hier worden de belangrijkste zaken nogmaals verteld, maar is er vooral ook ruimte om verdiepende vragen te stellen.

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

  • Persoonsgegevens

    Lentiz onderwijsgroep gebruikt de door jou via dit formulier verzonden persoonsgegevens enkel en alleen voor het organiseren van deze activiteit. De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt.