20 april 2017

The Big Challenge

Onderwijs

Leerlingen van leerjaar 2 van Lentiz | Dalton MAVO hebben op 30 maart voor het eerst deelgenomen aan een Engelse online taalwedstrijd voor leerlingen in de leeftijd 10 – 17 jaar door heel Europa, genaamd The Big Challenge. De wedstrijd wordt jaarlijks gehouden in april of mei, en leerlingen kunnen gewoon vanuit school deelnemen op hun eigen device. Ze hebben 45 minuten de tijd om 45 vragen te beantwoorden die luister- en leesvaardigheden, woordenschat en uitspraak toetsen.

De leerlingen van Dalton MAVO mochten deelnemen op hun eigen device, maar ook de pc’s op school waren beschikbaar in geval van nood. Leerlingen konden deelnemen op verschillende niveaus, wat voor elke leerling voor een uitdaging zorgde.Voor het TTO-traject en Europese en internationale oriëntatie (EiO) is dit een waardevolle aanvulling vanwege de verdieping in cultuur en internationale vormen van toetsing.

App
In de lessen Engels en daarbuiten hebben leerlingen kunnen oefenen middels een app, speciaal ontwikkeld door de organisatie van The Big Challenge. Naast de app zorgde ook het vooruitzicht om prijzen te winnen voor de nodige motivatie! Op 9 mei zijn de resultaten online bekend gemaakt en daarna heeft iedere deelnemende leerling een certificaat en een poster van London of New York ontvangen.

Wil je meer informatie? Kijk dan op: www.thebigchallenge.com.