VLAARDINGEN – Lentiz onderwijsgroep heeft samen met diverse partners uit de levensmiddelenindustrie voor het Kennis- en Innovatiecentrum Food Innovation Academy 1,4 miljoen euro gekregen uit het Regionaal Investeringsfonds mbo. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Van Engelshoven, heeft dit vanmorgen bekend gemaakt.

Het Regionaal Investeringsfonds is een investering van bedrijfsleven, onderwijs en overheid en wordt uitgereikt aan samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven. Doel van het Regionaal Investeringsfonds is mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden.

Food Innovation Academy
De Food Innovation Academy is het Kennis- en Innovatiecentrum van de levensmiddelenindustrie in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Het is een unieke samenwerking van bedrijven uit de levensmiddelenindustrie, het onderwijs en de overheid met een komend jaar te ontwikkelen state-of-the-art meetingpoint in Vlaardingen. De partners van de Food Innovation Academy zijn Avandis, Cérélia, Coolfresh, Eurocaps, Farm Frites, FNLI, Friesland Campina, Giraffe Coffee, De Graafstroom, Groen Agro Control, Inholland Delft, De Koning Vlees, Lentiz onderwijsgroep, Meneba, Menken Orlando, Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, Olympic Food Group, Royal Steensma, SGS, Solina, Swartberg, Techniek College Rotterdam, Tuinderij Vers, Unilever, Verstegen Spices & Sauces, gemeente Vlaardingen en Wellantcollege. Deze kring groeit en zal in de toekomst nog omvangrijker worden. De partijen van Food Innovation Academy brengen een cofinanciering in van 3,1 miljoen euro. Het regionaal investeringsfonds draagt 1,4 miljoen euro bij.

Leren in een hybride leeromgeving
Studenten en werkenden worden in een hybride omgeving (onderwijs, onderzoek en bedrijven gecombineerd) dusdanig opgeleid dat zij aan de levensmiddelenindustrie een innovatieve bijdrage kunnen leveren. Al vanaf 2014 zijn de mbo-opleidingen gestart en met aanvullende funding van de gemeente Vlaardingen van 1,8 miljoen euro heeft Royal Steensma in november 2017 een pand aan de Industrieweg 9 te Vlaardingen kunnen kopen en verbouwen. Deze plek wordt het state-of-the-art-meetingpoint. Het is het innovatielab waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen investeren, innoveren, creëren en inspireren.

Door deze intensieve samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven kunnen er op korte termijn afgestudeerde jonge mensen aan de slag, die optimaal gekwalificeerd zijn voor de arbeidsmarkt en daarmee de betrokken bedrijven de gelegenheid bieden ook in de toekomst hun positie verder te versterken.

img_2088_fia