Leerling Jiska Taal van het Lentiz l Reviuslyceum verscheen in een extra lange XL-special van Ernst’s OnderWaterWereld! op YouTube. Jiska is jeugddijkgraaf bij het hoogheemraadschap van Delflan. In mei 2017 is zij gekozen tot jeugddijkgraaf. Lentiz onderwijsgroep en het hoogheemraadschap werken samen in deze verkiezing om jongeren te betrekken bij waterbeheer.

Wat doe je dan als jeugddijkgraaf?
De jeugddijkgraaf is de jeugdvertegenwoordiger van het hoogheemraadschap van Delfland. Een van de dingen waar Jiska zich voor inzet, is het betrekken van jongeren bij het waterschapswerk. Hierover adviseert ze het hoogheemraadschap. Daarnaast gaat ze op pad met het nationale jeugdwaterschapbestuur, bezoekt ze verschillende waterprojecten en is actief betrokken bij activiteiten voor jongeren.

De nieuwe Freek Vonk?
Ernst Raaphorst van Ernst’s OnderWaterWereld is ecoloog bij het Hoogheemraadschap van Delfland en neemt je mee in de onderwaterwereld. Ernst: “Nederland is grotendeels door de mens gevormd. Samen met jeugddijkgraaf Jiska ga ik op zoek naar natuur, de planten en dieren, die in ons gevormde landschap nog steeds hun plekje zoeken en vinden.”

Waarom een YouTubekanaal?
De doelstellingen van het project en hiermee het YouTubekanaal bestaan uit het creëren van bewustzijn bij de inwoners van Delfland van het belang van schoon water, wat het waterschap doet om de waterkwaliteit te verbeteren, en wat zij zelf kunnen doen om daarbij te helpen.

Kijk hier de XL-special met jeugddijkgraaf Jiska Taal. Jiska volgen in haar werk als jeugddijkgraaf?
Dit kan! Volg haar op instagram.

jiska