In september 2019 bestaat Lentiz | Groen van Prinstererlyceum 100 jaar. Bij dat heuglijke feit wordt het gehele kalenderjaar uitgebreid stilgestaan. Dit gebeurt o.a. met een reünie in september, waarvoor de organisatie inmiddels is opgestart. Ook wordt er een onderwijsconferentie voorbereid die in november plaatsvindt. Want bij alle feestelijkheden gaat het natuurlijk ook over onderwijs. Er komt een boek over de geschiedenis van de school en last but not least is er een spectaculaire leerlingenactiviteit: de gehele school (ruim 1000 leerlingen en personeel) gaat naar Soldaat van Oranje. Deze voorstelling wordt gekoppeld aan een mooie lessencyclus rondom 75 jaar bevrijding in 2020.

De traditionele MuToDa-avond, het muziek-toneel-dans evenement dat al 23 jaar opgevoerd wordt op ’t Groen, vindt ter gelegenheid van het jubileum plaats in de Stadsgehoorzaal op 4 april (kaarten zijn binnenkort te koop via de site van de Stadsgehoorzaal). 100 jaar, dat klinkt oud, maar de mensen in school voelen zich jong en energiek. Dat is gegroeid door het werken met het Flexrooster. ‘t Groen werkt nu voor het tweede jaar met dit concept en het bevalt uitstekend. Zowel leerlingen, ouders als personeel zijn tevreden over de werkwijze. Er is veel belangstelling vanuit het gehele land voor het werken met dit model. In het afgelopen jaar zijn er meer dan tien scholen op bezoek geweest om in de praktijk te zien wat er gebeurt. Al deze belangstelling heeft er mede voor gezorgd dat er een filmpje over de school is gemaakt dat terug te vinden is op de site van Leraar24.

“Ik begrijp de belangstelling wel”, zegt directeur Chambone desgevraagd. Hij legt uit dat het een systeem is waarin de leerlingen naast de ijftien reguliere lessen van tachtig minuten ook ruimte krijgen voor SWT (studiewerktijd) en VSWT (vakstudiewerktijd). In deze uren kunnen de leerlingen zelf keuzes maken. Bij welk vak ga ik zitten, op welke tijdstippen volg ik mijn SWT-uren en meer van dat soort vragen. Vanaf de start worden de leerlingen hierin goed begeleid door hun mentor in het mentoruur en in het studievaardighedenuur. De leerlingen in klas 1 en klas 2 hebben gedurende de week ook nog drie klassikale huiswerkuren, zodat de vragen rondom het huiswerk meteen aan de docenten gesteld kunnen worden. Een leerling die zijn tijd op school goed benut, zeker in de onderbouw, heeft thuis aanzienlijk minder werk. Waarom zijn de leerlingen tevreden over het werken met het Flexrooster? Uit de gehouden enquête komen de volgende zaken naar voren: rust in de school, na elke les een pauze, minder boeken mee te sjouwen, in tachtig minuten kun je de diepte in gaan, inspraak in het eigen rooster, fijn om in een VSWT-uur nog extra uitleg te kunnen krijgen, leuke talentklassen, veel sport. Dat laatste kan ook niet anders met zo’n groot sportveld aan de school vast, twee klimwanden en een beachvolleybalveld. Verder zijn de leerlingen erg enthousiast over de stilteruimte die veelvuldig gebruikt wordt. Is alles dan 100%? Er zijn best nog wat wensen, de VSWT-uren wat meer verspreiden, misschien nog een stilteruimte erbij, nieuwe meubels in de kantine. Dat laatste gaat gebeuren. Vier leerlingen bezoeken binnenkort, samen met een of twee personeelsleden, een leverancier voor het kantinemeubilair.

“Wat ons ook jong en energiek maakt is het vak Toekomst Maken”, vervolgt de directeur. Hij vertelt dat bij dit nieuwe vak enkele grote thema’s behandeld worden, zoals diversiteit, samenleven, globalisering, omgangsvormen en duurzaamheid. Dat laatste thema wordt gekoppeld aan de tentoonstelling One Planet in het Museon die alle brugklasleerlingen bezoeken.

“Het gaat goed met ’t Groen, het is een open en warme school. We blijven ons ontwikkelen, het aantal aanmeldingen neemt al een paar jaar flink toe en de sfeer is prima. Alle ingrediënten zijn aanwezig om er een mooie en feestelijke verjaardag van te maken in 2019.”

 

gvp-logo100jr-jpeg