13 september 2019

Eerste diplomering studenten Lentiz | MBO Oostland

Onderwijs, Strategische partner in de regio
Op donderdag 12 september hebben wij de eerste diploma's aan studenten van Lentiz | MBO Oostland uitgereikt.

Dertien geslaagde kandidaten

Op 12 september 2019 zijn de eerste studenten van Lentiz | MBO Oostland gediplomeerd.

In een gezellige, speelse en enthousiaste setting ontvingen 13 studenten hun diploma. Na de opening door teamleider Jaco Speksnijder spraken Rick van Dam (lid Raad van Bestuur) en directeur Cees de Jong de ruim 60 belangstellenden toe. Zij feliciteerden de kandidaten en hun familie, de docenten, de partnerbedrijven en ook Lentiz met dit resultaat. Rick van Dam bedankte Lentiz | MBO Oostland met een groot applaus van alle aanwezigen voor de docenten en schoolleiding. Cees de Jong gaf aan dat de studenten ‘toekomstmakers’ zijn van ons allemaal. Enorm trots op zijn team omdat al na een jaar de eerste studenten hun vakopleiding hebben kunnen afronden. Opleidingen die samen met bedrijven in de lokale businessregio in het Oostland zijn ingevuld, want zo werkt MBO Oostland! Teamleider Jaco Speksnijder ging in op de persoonsvorming van de kandidaten. Tijdens hun studie is lief en leed gedeeld: mooie mensen die de spil vormen van de beroepsmaatschappij. Hij gaf voorbeelden waarmee duidelijk werd dat ‘wat je zelf geeft, je ook weer ontvangt’.

Het Groene Lyceum

Onder de kandidaten waren ook 5 studenten die Het Groene Lyceum (HGL) hebben voltooid. HGL is een doorlopende praktische leerroute naar het hbo. Onderweg behalen de HGL-studenten twee diploma’s: een vmbo-GL diploma (op Melanchthon Business School) en een mbo niveau 4 diploma (op Lentiz | MBO Oostland). Drie studenten zijn al toegelaten op het hbo in Den Haag (Business Academie) en in Delft (Agrobusiness en Ondernemen & Retail).

Met het ondertekenen van hun diploma zijn de studenten direct lid geworden van de groep oud-studenten. Op termijn komen ze weer terug voor voorlichting, lessen en delen van ervaringen met de zittende studenten van MBO Oostland.

Lentiz | MBO Oostland

Lentiz | MBO Oostland is gestart op 1 augustus 2018 en kent inmiddels zeven opleidingen op niveau 2 (medewerker) en niveau 4 (vakexpert) op gebied van agrohandel & logistiek, teelttechnologie & management, bloem & styling, hovenier en dierverzorging. In het onderwijs wordt nauw samengewerkt met bedrijven in de regio Oostland. Bij een aantal opleidingen krijgen studenten les op het bedrijf door praktijkopleiders; deze vorm wordt ‘hybride opleiden’ genoemd.

De mbo-opleidingen zijn tot nu toe gehuisvest in het prachtige schoolgebouw van Melanchthon Business School (vmbo) aan de Wilgenlei 2 in Bleiswijk. Met de groei van het aantal studenten gaat Lentiz | MBO Oostland op termijn verhuizen naar een campus in de naaste omgeving. Meer info via www.lentiz.nl en www.melanchthon.nl De eerstvolgende open dag is op vrijdag 29-11-2019 (19.00-21.00 uur): iedereen is van harte welkom.

Studenten MBO Oostland gediplomeerd