26 juli 2023

Eén loket voor aanpak werkloosheid door COVID-19

Strategische partner in de regio
Vanaf 26 juli 2021 is het Regionaal Mobiliteitsteam Zuid-Holland Centraal (RMT ZHC) er voor mensen die door COVID-19 hun werk zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken. Het mobiliteitsteam helpt werknemers en ondernemers met opleiding en begeleiding naar nieuw werk. Er is speciale aandacht voor starters op de arbeidsmarkt, mensen met een taalachterstand en mensen die extra steun nodig hebben om aan werk te komen. De Rijksoverheid stelt voor de regionale aanpak in Zuid-Holland Centraal ruim 1,7 miljoen euro beschikbaar.

“De coronacrisis heeft een grote impact gehad op de arbeidsmarkt. We zagen banen plotsklaps verdwijnen in bijvoorbeeld de horeca, maar we zagen ook banen verschijnen in de logistieke sector”, zegt wethouder Margreet van Driel van gemeente Zoetermeer en voorzitter van de Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal. “Daar biedt deze crisis ook kansen. Met het Regionaal Mobiliteitsteam ZHC helpen we werknemers én werkgevers naar werk in onze regio.”

Hulp op maat

Het mobiliteitsteam is er voor mensen die na 12 maart 2020 door COVID-19 werkloos zijn geworden of dreigen te worden. De steun kan bestaan uit begeleiding naar een nieuwe baan, loopbaanadvies, om- of bijscholing, praktijkleren in het mbo en hulp bij schulden. Het mobiliteitsteam helpt ook bedrijven waarbij de werkgelegenheid afneemt om hun medewerkers goed te laten landen bij andere werkgevers. Iedereen heeft wel een eigen verhaal over de coronacrisis, daarom ontvangen mensen hulp op maat.

Contact met het Regionaal Mobiliteitsteam ZHC

Inwoners van de gemeenten Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer kunnen voor steun contact opnemen met het mobiliteitsteam. Het team is een uitbreiding van de bestaande samenwerking tussen gemeenten, UWV, vakbonden en opleiders. De samenwerkende organisaties gaan hun bestaande klanten zelf actief in contact brengen met het mobiliteitsteam. Daarnaast kan iedereen die op zoek is naar steun contact opnemen met het team via het telefoonnummer van de gemeente Zoetermeer 14 079 en e-mail rmt@zhcwerkt.nl. Meer informatie is te vinden op www.zhcwerkt.nl/mobiliteitsteam.

Regionale samenwerking

Verdeeld over Nederland gaan 35 mobiliteitsteams van start om werkzoekenden hulp op maat in hun eigen regio te bieden. Halverwege 2021 zijn alle loketten van de mobiliteitsteams geopend en vormen zij een landelijk dekkend netwerk. De aanpak loopt tot 2023. De partners hebben de taken verdeeld. Het UWV richt zich op mensen met een WW-uitkering. De gemeenten zijn er voor bijstandsgerechtigden en schoolverlaters. De schoolverlaters zijn ook de focus van de ROC’s. De sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) zijn verantwoordelijk voor de mensen die te maken hebben met dreigend ontslag of faillissement.

In de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal bestaat de samenwerking uit:

  • de gemeenten in de regio: Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar
  • UWV
  • WerkgeversServicepunt Zuid-Holland Centraal
  • De Binnenbaan
  • Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
  • opleiders mboRijnland, ROC Mondriaan & Lentiz | MBO Oostland
  • werkgeversorganisatie VNO-NCW
  • vakbonden FNV & CNV