26 september 2023

Dolf Bierhuizen en Folkert Kouwenhoven: ‘We zien bij Lentiz dat een sterk relatienetwerk enorm belangrijk is’

Netwerk, Onderwijs, Strategische partner in de regio
Met relevant techniekonderwijs wil Lentiz het gat tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt helpen dichten. Dat is nodig, want bedrijven schreeuwen om meer en goed opgeleid technisch personeel. Lentiz zoekt de aansluiting door nauw samen te werken met werkgevers in de regio. Rondom onze scholen met technische opleidingen onderhouden we daarom een hecht netwerk van bedrijven in techniek en technologie. Programmamanager Sterk Techniek Onderwijs NWN Folkert Kouwenhoven en verandermanager en kwartiermaker Dolf Bierhuizen leggen uit wat het belang van die netwerken is.

Bierhuizen en Kouwenhoven hameren allebei al jaren op het belang van samenwerking op het thema techniek en technologie in de regio. De urgentie daarvan kunnen ze niet genoeg onderstrepen. “Álle grote opgaves van onze tijd hebben een enorme technologiecomponent”, zegt Bierhuizen. “Of het nu gaat om klimaat, energie of zorg: de oplossing gaat altijd gepaard met digitalisering en automatisering. De snelheid waarmee die technologie zich ontwikkelt, is ongekend. Om die ontwikkelingen bij te houden hebben we de komende jaren heel veel techneuten nodig – alleen in Zuid-Holland stevenen we al af op een structureel tekort van 30.000 mensen. Zo’n tekort vang je niet op met een incidenteel bedrijfsbezoek of een gastles. Daarvoor heb je echt slimme netwerken nodig, waarin je de lokale betrokkenheid van onderwijsinstellingen en bedrijven optimaal benut.”

De kracht van campusvorming

Zowel Bierhuizen als Kouwenhoven zijn betrokken bij het opzetten en onderhouden van die slimme netwerken om de Lentiz-scholen heen. Kouwenhoven: “We zien bij Lentiz dat een sterk relatienetwerk enorm belangrijk is. Onderwijs en bedrijfsleven zoeken elkaar overal op, maar vaak zijn die samenwerkingen niet bestendig. Waarom niet? Omdat bedrijven vaak denken: ‘Dat onderwijs wil wel veel, maar doet zelf niks. En wij mogen de portemonnee trekken.’ Zo’n samenwerking werkt daarom alleen als er van beide kanten een zichtbare inspanning is. Dat zie je terug op de verschillende campussen in de regio, zoals de Food Innovation Academy en het World Horti Center. Daar heeft onder andere Lentiz geïnvesteerd in een plek waar onderwijs en bedrijfsleven fysiek samenkomen. Dat schept vertrouwen en maakt de samenwerking veel gemakkelijker.”

Hands-on betrokkenheid

Ook Bierhuizen gelooft in de kracht van campusvorming, juist in deze regio: “In Zuid-Holland heb je heel veel MKB. De samenwerking met die kleinere bedrijven is heel prettig, omdat de directie vaak heel hands-on betrokken is. Het zijn vaak praktisch ingestelde ondernemers, aanpakkers. Op een campus zien ze met hun eigen ogen waar het gebeurt, en daardoor krijg je ze veel sneller mee. Dat zichtbaar maken van de infrastructuur is een belangrijk element in campusvorming. Voor leerlingen en studenten is dat trouwens ook heel fijn. Zij zien zichzelf gemakkelijker terug in kleinere bedrijven uit hun eigen omgeving. Het werkt dus twee kanten op.”

Focus: van 5 tot 25 jaar

De laatste jaren zien Kouwenhoven en Bierhuizen dat bedrijven steeds meer openstaan voor nieuwe en vergaande samenwerkingen met het onderwijs. Bierhuizen: “Jaren geleden vonden veel bedrijven bijvoorbeeld het vmbo maar een ver-van-hun-bedshow. Ze zagen het nut er niet van in om in leerlingen van die leeftijd te investeren, omdat het nog te lang duurde voordat zij op de arbeidsmarkt kwamen. Dat beeld is echt gekanteld. Kijk naar een bedrijf als Lely, dat ook nauw samenwerkt met Lentiz: dat richt zich op leerlingen en studenten van 5 tot 25 jaar. Dat is niet voor niks. Zestienjarigen hebben al een heel ontwikkelingstraject achter de rug. Als ze tot die tijd niet met technologie in aanraking zijn gekomen, is het veel moeilijker om ze binnen te halen.”

" ‘Je moet als school je plaats bepalen, laten zien waar je sterk in wilt zijn'"

Een-op-eenrelaties

Zo’n hechte samenwerking wordt beklonken aan de bestuurstafel, maar ontstaat steeds vaker op de school zelf, ziet Kouwenhoven. “Op de Lentiz-scholen zijn de maatschappelijke antennes inmiddels behoorlijk goed ontwikkeld. Elke school heeft wel ideeën over de aansluiting bij lokale en regionale bedrijven. Vervolgens krijgen ze op bestuurlijk niveau veel ruimte om op die ideeën te acteren. Dat is de beste manier om een bestendige samenwerking op poten te zetten. Je moet het uiteindelijk heel klein maken: als een docent iets voor elkaar wil krijgen, moet hij de telefoon kunnen pakken en weten wie hij moet bellen.”

Niet het wiel opnieuw uitvinden

Daarbij kunnen de scholen handig gebruikmaken van Lentiz’ schaalgrootte en de bijbehorende, overlappende netwerken: zo hoeven ze niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Dat zag Kouwenhoven bijvoorbeeld bij Techno Plaza, de samenwerking rondom technisch onderwijs bij LIFE College. Kouwenhoven: “Daar hadden we twaalf bedrijven die al ontzettend veel samenwerkten. Dan is het veel gemakkelijker om iets op te zetten, en bovendien krijg je veel sneller andere partijen enthousiast om mee te werken. De samenwerking van het Reviuslyceum met Lely is ook zo’n voorbeeld. Er waren al goede onderlinge contacten, en uit een miniconferentie die Lentiz organiseerde ontstond razendsnel het idee voor het Next Generation Lab. Daar werken medewerkers van Lely en Lentiz nu samen aan levensecht techniekonderwijs.”

Dolf Bierhuizen en Folkert Kouwenhoven

Aantrekkingskracht vergroten

Bierhuizen en Kouwenhoven zijn blij dat de Lentiz-scholen zich nadrukkelijk profileren met hun publiek-private samenwerkingen in techniek en technologie. “Je moet als school duidelijk je plaats bepalen, laten zien waar je sterk in wilt zijn”, vindt Kouwenhoven. “Alleen dan kun je leerlingen én medewerkers verleiden om door te denken. Doe je dat niet, dan blijf je hangen in regulier onderwijs, in dat wat er al is. Daarmee kun je de uitdagingen van onze tijd niet aangaan. Je móét de aantrekkingskracht van je onderwijs vergroten om relevant te blijven en structureel bij te dragen aan een sterke regio.”

Dit artikel komt uit het magazine Lentiz netwerk van 15 maart 2022 en gaat over technologie en innovatie. Verschillende Lentiz-scholen startten vernieuwende, praktische opleidingen gericht op technologie en innovatie. Lees er alles over in het nieuwe Lentiz netwerk.