08 september 2022

Jolanda Heistek, programmamanager Greenport West-Holland: “De kracht van Lentiz schuilt in de verbinding”

Netwerk
In de Greenport West-Holland bundelen onderwijs, overheden en ondernemers in het regionale tuinbouwcluster hun krachten. De nauwe samenwerking in deze zogenoemde triple-helixorganisatie zorgt voor een duidelijke, gedeelde visie en ambitie, en de bereidheid om die samen waar te maken. Lentiz is als partner groen mbo onmisbaar in dit ecosysteem, zegt programmadirecteur Jolanda Heistek.

“Onze samenwerking met Lentiz begon in 2014, bij de start van de Greenport West-Holland”, vertelt Heistek.“Maar ik kende de organisatie al langer. In 2012 was ik bij een bijeenkomst waar Gert Kant een verhaal vertelde over de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven. De visie die daaruit sprak, vond ik onderscheidend. Lentiz redeneert niet vanuit het belang van de scholen, maar vanuit het belang van de regionale economie. Het bestuur heeft een heel heldere visie op de rol die de organisatie wil spelen in de regionale ontwikkeling en bepaalt op basis daarvan hoe het onderwijs en de scholen eruit moeten zien. Daarmee waren ze in 2012 hun tijd vooruit.”

Feeding and greening the mega-cities
Die regionale gebiedsbenadering paste een-op-een op de strategie van de Greenport West-Holland, waarvan Heistek in 2014 mede de grondlegger was. Heistek: “Die hebben we samengevat als ‘Feeding and Greening the Mega-cities’. Zowel nationaal als internationaal wonen steeds meer mensen in steden, en steeds vaker zijn dat metropolen. Het is dé uitdaging voor de tuinbouw om al die stadsmensen gelukkig en gezond te houden. Onze regio kan daar de nummer één in zijn, als we voldoende investeren in kennis en innovatie. Om het belang daarvan te onderstrepen werd Gert Kant bestuurslid van de Greenport West-Holland en ambassadeur voor het thema kennis en innovatie.”

Innovatiepact als blauwdruk
Samen werkten Heistek, Lentiz en de andere partijen – ondernemers(organisaties), onderwijs, onderzoek en overheden – een blauwdruk uit voor de regionale samenwerking rondom kennis en innovatie in het tuinbouwcluster. “We zagen dat er wel veel kennis aanwezig was, maar dat die over veel partijen was verdeeld”, vertelt Heistek. “Daarom waren we het er al snel over eens dat we niet zozeer op de inhoud moesten gaan zitten, maar vooral op het proces van samenwerken; op een gezamenlijke agenda.” Die kwam er in de vorm van het Innovatiepact, dat inmiddels voor de tweede fase door vijftig organisaties is ondertekend. Heistek: “Dankzij het Innovatiepact zijn we in het cluster echt naar één agenda en één werkwijze gegaan.”

Regionale bundeling van kennis
Het meest zichtbaar wordt de gedeelde Greenportambitie op de Human Capital Agenda en op de campussen die op verschillende plekken in de regio zijn ontstaan. Dat zijn plekken waar onderwijs, ondernemers en overheden zij aan zij werken aan technologische en duurzame innovatie met het oog op de maatschappelijk vraagstukken van morgen. De Greenport Horti Campus is het overkoepelende vehikel; op drie plekken in de regio is een fysieke campus aanwezig of in ontwikkeling. “Het World Horti Center noem ik vaak het clubhuis van de Greenport Horti Campus Westland”, zegt Heistek. “In Oostland en Barendrecht werken we aan soortgelijke campussen. Op die plekken zit je op een kopje koffie afstand van alle samenwerkingspartners in de regio. Die plekken floreren dus. En doordat de campussen verbonden zijn, wordt alle kennis regionaal gebundeld met nationale en internationale impact.”

Strategische wisselwerking
De kracht van Lentiz in dit netwerk schuilt in de verbinding. “Ik zit bij Lentiz vaak aan de bestuurstafel, maar het sterke van Lentiz is dat mensen uit de hele organisatie al snel bij elke netwerkverbinding worden betrokken. Zij brengen in die samenwerkingen de Lentizstrategie naar voren, maar nemen omgekeerd ook de input van de andere partners mee hun organisatie in. Die wisselwerking maakt dat Lentiz zich strategisch blijft doorontwikkelen. En Lentiz zoekt niet alleen de verbinding op met overheid en bedrijfsleven, maar ook met andere onderwijspartners. De roc’s Zadkine en Albeda werden net als Inholland bijvoorbeeld al vroeg bij de campusplannen betrokken. Daardoor is het regionale mbo over de hele linie sterker geworden en de band met het groene hbo aangehaald. Dat vind ik heel krachtig.”

Bloeiende regio
Heistek ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. “De campussen zijn nog maar jong”, zegt ze. “Maar in hun korte bestaan hebben ze al een enorme bijdrage geleverd aan de Greenport. Ik verwacht dat die bijdrage alleen maar groter wordt. Onder meer dankzij de plannen die er zijn om de gebieden rondom de drie campussen verder te ontwikkelen en de onderlinge samenhang te versterken, inclusief de samenwerking met ondernemers. Zo ontstaan er nog sterkere ecosystemen, waarin wordt gehaald, gemaakt en gebracht. Dat draagt sterk bij aan een bloeiende regio.”

" “Een wezenlijke bijdrage leveren aan de grote mondiale uitdagingen”"

Gedeputeerde Meindert Stolk

Gedeputeerde Meindert Stolk:
“Het Greenport-cluster is belangrijk voor de regio en de provincie. Zo zijn er duizenden werknemers en ondernemers actief in het cluster en leveren de bedrijven een grote
bijdrage aan de regionale economie en export. Om koploper te blijven moeten we samen blijven werken aan de koppositie van de Nederlandse glastuinbouw en het Greenport-cluster. Dat vraagt een heldere toekomstvisie én de bereidheid naar elkaar te luisteren. Beide zijn aanwezig bij de samenwerkingspartners van de Greenport
West-Holland, dus ik ben ervan overtuigd dat we samen een wezenlijke bijdrage blijven leveren aan de grote mondiale uitdagingen op het gebied van geluk en gezondheid.”

Meer lezen?

Dit artikel komt uit Lentiz netwerk van september 2022. Lentiz netwerk is het relatiemagazine van Lentiz onderwijsgroep voor ondernemingen, (overheids)organisaties en onderwijsinstellingen in het Westland en Schiedam, Oostland, Midden-Delfland, Nieuwe Waterweg Noord, Barendrecht en Middelharnis.

Lees alle artikelen van Lentiz netwerk op: https://www.lentiz.nl/netwerk