22 september 2022

Harry Chambone: “We willen dat leerlingen snappen hoe de wereld in elkaar zit”

Netwerk
Binnen Lentiz is er veel aandacht voor het thema Bildung: de brede vorming van jongeren en de ontwikkeling van een moreel kompas. We zijn er namelijk van overtuigd dat karakter zeker zo belangrijk is als kennis als je je staande wilt houden in een snel veranderende wereld. Iedere school geeft het thema een eigen invulling, vertelt directeur Harry Chambone van Lentiz | Groen van Prinstererlyceum.

“We nemen Bildung op het Groen heel letterlijk”, vertelt Chambone. “We willen leerlingen niet alleen voeden met kennis, maar ze ook zo afleveren dat ze snappen hoe de wereld in elkaar zit, en hoe ze zich tot die wereld moeten verhouden. Dat uit zich in veel aandacht voor cultuur, een centrale plek voor sportactiviteiten en internationalisering en veel aandacht voor de ‘zachte’ kant van het curriculum. Zo zetten we maatschappijwetenschappen op de havo en het vwo op het eindexamenprogramma.”

Proces belangrijker dan resultaat
Als lezer, muziek- en toneelliefhebber vindt Chambone die brede vorming belangrijk. “Ik heb me gedurende al mijn jaren in het onderwijs beziggehouden met muziek en toneel op school, en af en toe zelf een stuk geschreven”, vertelt hij. “Het proces van zo’n voorstelling is nog belangrijker dan het resultaat: wat ze leren over afhankelijk zijn van elkaar, elkaar helpen, goede afspraken maken, verantwoordelijkheid voelen. Ik vind dat een van de mooiste dingen van het onderwijs.”

Reis buiten Europa
Sinds 2018 staat er voor de leerlingen van het Groen een reis buiten Europa op het programma. Twee groepen ging al eens naar Ethiopië, vertelt Chambone. “Daar ging een heel onderwijsprogramma van zestien middagen aan vooraf. We hadden het met de leerlingen onder meer over omgaan met financiën en over hun houding ten opzichte van de mensen die ze daar zouden tegenkomen. We hebben ook de ouders vooraf op school uitgenodigd. Die reis was een fantastische ervaring. Zo’n kennismaking met een voor leerlingen onbekende wereld laat een onuitwisbare indruk achter.”

" “Bij elk directeurenoverleg staan we stil bij het thema Bildung”"

Thema wordt warm gehouden
Binnen Lentiz wordt het thema Bildung altijd warm gehouden, legt Chambone uit. “Bij elk directeurenoverleg staan we er even bij stil. We brengen elkaar op ideeën. Soms indirect, maar soms ook heel direct. Twee jaar geleden waren we bij het afsluitende directeurenoverleg bijvoorbeeld in museum Voorlinden in Wassenaar. Dat leek me zo leuk voor onze leerlingen dat ik het meteen als suggestie bij de sectie kunst heb neergelegd. Zo verliezen we het thema dus nooit uit het oog.”

Onvergetelijke ervaringen
“Natuurlijk verschilt het per kind wat die aandacht voor Bildung oplevert”, weet Chambone. “Een aantal kinderen doet op school echt onvergetelijke ervaringen op. Voor anderen is dat misschien minder. Maar voor vrijwel alle leerlingen geldt dat ze hier op school het gevoel hebben: ‘Ik mag er zijn, hier wordt naar me omgekeken’. Als ze op die manier terugkijken op hun schooltijd, ben ik heel tevreden.”

" “De kennismaking met een onbekende wereld laat een onuitwisbare indruk achter”"

Meer lezen?
Dit artikel komt uit Lentiz netwerk van september 2022. Lentiz netwerk is het relatiemagazine van Lentiz onderwijsgroep voor ondernemingen, (overheids)organisaties en onderwijsinstellingen in het Westland en Schiedam, Oostland, Midden-Delfland, Nieuwe Waterweg Noord, Barendrecht en Middelharnis.

Lees alle artikelen van Lentiz netwerk op: http://www.lentiz.nl/netwerk