Informatie m.b.t. het coronavirus

Voor het voortgezet onderwijs geldt: tussen leerlingen onderling hoeft er geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. De 1,5 meter afstand blijft wel gelden tussen leerlingen en docenten. Bij alle mbo’s moeten de studenten  1,5 meter afstand houden.

Onze scholen doen er alles aan om in deze bijzondere omstandigheden zo goed mogelijk onderwijs te geven en leerachterstanden te voorkomen. De veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en medewerkers staat voorop. Er zijn op alle scholen veiligheids-, gedrags- en hygiënemaatregelen getroffen volgens de basisregels van de Rijksoverheid. Lentiz volgt het protocol voortgezet onderwijs, het protocol richtlijnen mbo en de richtlijnen van het RIVM.

Wij beseffen dat de maatregelen veel impact hebben op de manier waarop leerlingen en docenten met elkaar om kunnen gaan op school en lessen gegeven kunnen worden. We leven in onzekere tijden en dit vraagt een grote mate van aanpassingsvermogen van iedereen. We hopen dat leerlingen en docenten elkaar in goede gezondheid en met gepaste afstand op school kunnen treffen.

Hieronder vind je een aantal vraag- antwoordcombinaties. Heb je meer of andere vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met je school.

De beslisboom van RIVM raden wij ook aan te raadplegen.

Vragen en antwoorden

 • Wat houden de hygiënemaatregelen op school in?

  Onze Lentiz-scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.

  Dit houdt in dat bij de ingang, bij elk toilet en in elk lokaal desinfecterende handgel en oppervlaktesprays aanwezig zijn. Ook wordt er gebruik gemaakt van doorzichtige beschermingsschermen in de scholen. In elk lokaal liggen bij de ingang papieren zakdoeken, desinfecterende gel en oppervlaktesprays om de tafels mee schoon te maken.

  De eigen werkplekken van leerlingen en docenten in het lokaal zullen voor en na gebruik te worden ontsmet. Het kan zijn dat de docent en leerling dit zelf ter plekke met een oppervlaktespray moeten doen. Dit geldt ook voor werkplekken en gereedschappen in praktijklokalen. Instructies hierover volgen op school.

  Voor mbo’s geldt dat leerlingen 1,5 meter afstand moeten houden.

  Voor het voortgezet onderwijs geldt: tussen leerlingen onderling hoeft er geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. De 1,5 meter afstand blijft wel gelden tussen leerlingen en docenten.

  Vanzelfsprekend worden de Lentiz-scholen dagelijks intensief schoon gemaakt.

 • Waar moet je rekening mee houden bij aankomst op en vertrek van school?

  Om de spreiding van leerlingen mogelijk te maken en de drukte op het schoolplein te verminderen kunnen er verschillende begin- en eindtijden van lessen voor leerlingen zijn. Bij de ingang staat een hygiënezuil met desinfectie-gel voor de handen.

  We hanteren hierbij de volgende regels:

  • Leerlingen gaan bij aankomst op school direct naar binnen en wachten niet op het schoolplein.
  • Alle leerlingen gebruiken de vaste looproutes naar fietsenkelders/stallingen.
  • Voor mbo-studenten: de fietsers nemen in vakken plaats, zodat ze gefaseerd en op afstand van elkaar hun fiets kunnen stallen en weer ophalen.
 • Hoe verlopen de pauzes, het eten en drinken en het contact in de gangen?

  Binnen de school zijn er looppaden en looproutes aangebracht om 1,5 meter afstand zoveel mogelijk te kunnen reguleren. Op het schoolplein zal de routing (waar ga je naar binnen) staan aangegeven en de leerlingen ontvangen er instructies. Ook is er een intensieve begeleiding op de gang, tijdens de pauzes en de lunchmomenten.

 • Hoe gaat het met mijn stage?
  • Stages gaan door zolang de leerling/student welkom is bij het stagebedrijf. Als het stagebedrijf aangeeft dat de leerling/student uit voorzorg niet meer welkom is, dan respecteren we dat.
  • Bij gezondheidsklachten zoals aangegeven door het RIVM, meldt de leerling/student zich ziek bij school en/of stagebedrijf.
 • Wat als ik klachten heb?

  De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Iedereen kan getest worden op het coronavirus.

  Zie ook de Vraag-antwoord-combinatie ‘Hoe kan ik getest worden op het coronavirus?’

  Naar huis sturen:

  • Wanneer een leerling gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het kind naar huis nadat ouders/verzorgers telefonisch zijn ingelicht. Ook broers of zussen worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd.
  • Wanneer een personeelslid gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het personeelslid naar huis.

  Thuisblijven:

  • Leerlingen met corona gerelateerde klachten (koorts, verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen) blijven thuis.
  • Leerlingen met klachten worden getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s).
  • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en eventuele betrokkenheid van de behandelend arts of jeugdarts. De school zal in overleg te treden met ouders en kinderen bekijken welke mogelijkheden er zijn voor niet fysiek onderwijs.
  • Leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. De school zal in overleg te treden met ouders en kinderen bekijken welke mogelijkheden er zijn voor niet fysiek onderwijs.
  • Medewerkers met corona gerelateerde klachten (koorts, verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen) blijven thuis.
  • Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis.
 • Hoe kan ik getest worden op het coronavirus?

  Iedereen met klachten kan zich laten testen op het coronavirus. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar.

  We handelen naar de richtlijnen van de Rijksoverheid, hoe te handelen voor testen. Zie de stappen hieronder. Zie ook het instructiefilmpje van de overheid.

  Je hebt milde klachten die passen bij het coronavirus. Verkoudheidsklachten, zoals neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging, of plotseling verlies van reuk of smaak.

  Stap 1: Maak een afspraak

  • Maak een afspraak om je te laten testen bij jou in de buurt. Bel 0800-1202
   Houd je burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Je vindt je BSN op je paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs of loonstrook.
  • Je krijgt eerst een korte uitleg en vervolgens een medewerker aan de lijn.
   De telefonisch medewerker is geen arts. Hij of zij geeft geen medisch advies en beantwoordt
   geen medische vragen.
  • Geef je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en burgerservicenummer.
   De medewerker helpt je om een afspraak te maken.
   Je krijgt een afspraakbevestiging via SMS en e-mail.
  • Blijf thuis tot je naar de testafspraak gaat.

  Stap 2: Laat je testen!

  • Kom op de afgesproken tijd naar de testlocatie.
   Neem je identiteitsbewijs en de afspraakbevestiging mee.
  • Volg de aanwijzingen van het personeel op.
  • Met een watttenstaafje wordt er wat slijm achter uit je keel en neus gehaald.
   Je hoeft niet te betalen voor deze test.

  Stap 3: De uitslag

  • Na de test ga je direct naar huis. Ga niet naar buiten, tot je de uitslag hebt ontvangen.
   Je wordt zo snel mogelijk gebeld over het resultaat van de test.
  • Worden je klachten erger?
   Neem dan contact op met je huisarts.

  Voor meer informatie voor Lentiz-scholen: Geuzencollege, Groen van Prinstererlyceum, LIFE College, Reviuslyceum en Revius Mavo, MBO Barendrecht, MBO Oostland, MBO Middelharnis, zie website van GGD Rijnmond.

  Voor meer informatie voor de Lentiz-scholen: Maasland, Dalton MAVO/ Het Groene Lyceum, MBO Westland, Floracollege, zie website van GGD Haaglanden.

  • Bij een ongewoon aantal studenten en medewerkers met klachten neemt de school contact op met de GGD.

  Meer informatie over testen vind je ook op deze posters van de Rijksoverheid:

  Hoe maak je een afspraak om te testen

  Wat moet je doen als je vermoed dat je het virus hebt

  Wat te doen bij klachten zoals verkoudheid, hoesten over verhoging?

 • Wat als leerlingen zich niet aan de regels houden?

  Voor mbo-studenten geldt dat zij 1,5 meter afstand moeten houden. Voor vo-leerlingen is dit sinds 1 juli niet meer het geval. Wel moet er afstand worden gehouden tussen leerlingen en docenten.

  Leerlingen die zich niet houden aan de 1.5 meter-afstand of andere veiligheids-, gedrags- en/of hygiëne-maatregelen kunnen door de directie naar huis worden gestuurd. Er wordt nadrukkelijk verzocht om alleen naar school te komen als dit in je lesrooster staat.

 • Wat kan ik zelf doen om klachten en verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

  Bekijk hier de hele Factsheet ‘Basisregels voor iedereen‘ van de Rijksoverheid van 19 mei.

 • Ben je op zoek naar meer informatie?