Scholen weer open!

Op 10 januari 2022 zijn alle middelbare scholen weer open.

Meer informatie van de rijksoverheid kun je lezen op de sitepagina.

 

Het mbo is op 17 januari weer open gegaan.

Per maandag 17 januari kunnen alle mbo studenten weer naar school. Dat heeft het kabinet bekend gemaakt. En dat is goed nieuws voor ons allemaal maar natuurlijk in de eerste plaats voor onze studenten.

Hierbij geldt wel een aantal voorwaarden om de veiligheid van studenten en medewerkers te waarborgen zoals het gebruik van mondkapjes binnen en buiten de les en een maximale groepsgrootte van 75 personen. Ook blijft het dringende advies om zelftesten te gebruiken van kracht.

Het zal even tijd kosten om fysiek onderwijs voor alle studenten komende tijd praktisch te organiseren, deze ruimte is ook gegeven en daarom kan de invulling per school verschillen.

Mondkapjes
Van maandag is het dragen van een mondkapje verplicht voor iedereen (medewerkers en studenten) tijdens verplaatsing door de school én wanneer je ergens staat of zit. Dus ook tijdens de les, in kantines en bij instructie. Advies hierbij is om geen zelfgemaakte of stoffen mondkapjes te dragen maar een wegwerpmondkapje waarbij type 2 de voorkeur heeft.

Uitzonderingen op bovenstaande verplichting:
– Als het dragen van een mondkapje een belemmering vormt voor deelname of verzorging van een onderwijsactiviteit, hoeft geen mondkapje te worden gedragen.
– als je wat eet of drinkt, mag het mondkapje even af. Eten en drinken mag alleen op een vaste sta-, of zitplaats.
– medewerkers in de ondersteuning op de scholen en bij de centrale diensten, die niet thuis kunnen werken. Zij dragen zoals al het geval was een mondkapje bij verplaatsing of wanneer er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

Alle overige voorwaarden op een rij:
– Bij klachten blijf je thuis en laat je jezelf testen,
– in de school houd je je aan de basisregels omtrent hygiëne: was vaak je handen, hoest en nies in je elleboog, schud geen handen,
– op school houd je waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar,
– voor iedereen geldt het advies om 2 keer per week een zelftest te doen vóórdat je naar de school gaat, Zelftesten zijn gratis aan te vragen bij www.zelftestonderwijs.nl
– per zelfstandige ruimte geldt een maximale groepsgrootte van 75 studenten (exclusief medewerkers), uitgezonderd examens en tentamens,
– kantines zijn alleen open voor afhalen of wanneer het geen afhaallocatie betreft, maximaal 75 studenten per zelfstandige ruimte,
– Waar aanwezig looproutes volgen in de gebouwen,
– Zorg voor voldoende frisse lucht.

Advies is om de boosterprik te halen. Op veel plekken is het mogelijk om dat zonder afspraak bij de GGD te doen. Op www.prikkenzonderafspraak.nl is te zien waar dit mogelijk is.

Regels rondom quarantaine
Zoals aangekondigd in de persconferentie zijn de quarantaineregels aangepast.
Wie een boosterprik heeft van minimaal een week oud of wie korter dan 8 weken corona heeft gehad hoeft niet meer in quarantaine na nauw contact met een besmet persoon, mits je uiteraard geen klachten hebt.

Meer informatie kun je vinden op de site van de rijksoverheid

Hieronder vind je een aantal vraag- antwoordcombinaties. Heb je meer of andere vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met je school.

Vragen en antwoorden

 • Wat houden de hygiënemaatregelen op school in?

  Omdat voor sommige groepen leerlingen de fysieke lessen doorgaan blijven de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM van kracht en dragen onze Lentiz-scholen er zorg voor dat deze zoveel mogelijk worden nageleefd.

  Dit houdt in dat bij de ingang, bij elk toilet en in elk lokaal desinfecterende handgel en oppervlaktesprays aanwezig zijn. Ook wordt er gebruik gemaakt van doorzichtige beschermingsschermen in de scholen. In elk lokaal liggen bij de ingang papieren zakdoeken, desinfecterende gel en oppervlaktesprays om de tafels mee schoon te maken.

  De eigen werkplekken van leerlingen en docenten in het lokaal zullen voor en na gebruik te worden ontsmet. Het kan zijn dat de docent en leerling dit zelf ter plekke met een oppervlaktespray moeten doen. Dit geldt ook voor werkplekken en gereedschappen in praktijklokalen. Instructies hierover volgen op school.

  De 1,5 meter afstandsregel geldt niet meer. Wel zijn er andere maatregelen. Zoals voor het mbo het dragen van een mondkapje buiten de les- en collegezalen en een maximale groepsgrootte van 75 studenten per ruimte.

  Vanzelfsprekend worden de Lentiz-scholen dagelijks intensief schoon gemaakt.

 • Hoe gaat het met mijn stage?
  • Stages gaan door zolang de leerling/student welkom is bij het stagebedrijf. Als het stagebedrijf aangeeft dat de leerling/student uit voorzorg niet meer welkom is, dan respecteren we dat.
  • Bij gezondheidsklachten zoals aangegeven door het RIVM, meldt de leerling/student zich ziek bij school en/of stagebedrijf.
 • Wat als ik klachten heb?

  De richtlijnen van de overheid zijn leidend.

  Zie ook de Vraag-antwoord-combinatie ‘Hoe kan ik getest worden op het coronavirus?’

  Naar huis sturen:

  • Wanneer een leerling gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het kind naar huis nadat ouders/verzorgers telefonisch zijn ingelicht. Ook broers of zussen worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd.
  • Wanneer een personeelslid gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het personeelslid naar huis.

  Thuisblijven:

  • Leerlingen met corona gerelateerde klachten (koorts, verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen) blijven thuis.
  • Leerlingen met klachten worden getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s).
  • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en eventuele betrokkenheid van de behandelend arts of jeugdarts. De school zal in overleg te treden met ouders en kinderen bekijken welke mogelijkheden er zijn voor niet fysiek onderwijs.
  • Leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. De school zal in overleg te treden met ouders en kinderen bekijken welke mogelijkheden er zijn voor niet fysiek onderwijs.
  • Medewerkers met corona gerelateerde klachten (koorts, verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen) blijven thuis.
  • Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis.
 • Hoe kan ik getest worden op het coronavirus?

  Iedereen met klachten kan zich laten testen op het coronavirus. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar.

  We handelen naar de richtlijnen van de Rijksoverheid, hoe te handelen voor testen. Zie de stappen hieronder.

  Je hebt milde klachten die passen bij het coronavirus. Verkoudheidsklachten, zoals neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging, of plotseling verlies van reuk of smaak.

  Stap 1: Maak een afspraak

  • Ga naar coronatest.nl om online een afspraak te maken of bel 0800-1202.
  • Je krijgt een afspraakbevestiging via SMS.
  • Blijf thuis tot je naar de testafspraak gaat.

  Stap 2: Laat je testen!

  • Kom op de afgesproken tijd naar de testlocatie.
   Neem je identiteitsbewijs en de afspraakbevestiging mee.
  • Volg de aanwijzingen van het personeel op.
  • Met een watttenstaafje wordt er wat slijm achter uit je keel en neus gehaald.
   Je hoeft niet te betalen voor deze test.

  Stap 3: De uitslag

  • Na de test ga je direct naar huis. Ga niet naar buiten, tot je de uitslag hebt ontvangen.
   Je wordt zo snel mogelijk gebeld over het resultaat van de test.
  • Worden je klachten erger?
   Neem dan contact op met je huisarts.

  Voor meer informatie voor Lentiz-scholen: Geuzencollege, Groen van Prinstererlyceum, LIFE College, Reviuslyceum en Revius MAVO, MBO Barendrecht, MBO Oostland, MBO Middelharnis, zie website van GGD Rijnmond.

  Voor meer informatie voor de Lentiz-scholen: Maasland, Dalton MAVO/ Het Groene Lyceum, MBO Westland, Floracollege, zie website van GGD Haaglanden.

  • Bij een ongewoon aantal studenten en medewerkers met klachten neemt de school contact op met de GGD.
 • Wat kan ik zelf doen om klachten en verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

  Bekijk hier de informatiepagina van de Rijksoverheid.

 • Ben je op zoek naar meer informatie?