Coronavirus

Laatste update 24-03-2020, 13.00 uur

Alle centrale examens vmbo, havo, vwo en gymnasium vervallen. Schoolexamens gaan wel door.

Er worden tot 6 april 2020 geen schoolexamens in grote groepen op de schoollocaties afgenomen. In zoveel mogelijk gevallen worden de schoolexamens aangepast zodat de schoolexamens op afstand kunnen worden afgenomen. De school zal nadere informatie geven over de wijze waarop de schoolexamens de komende weken worden vormgegeven.

Alle lessen en andere lesgebonden activiteiten op alle onderwijslocaties van Lentiz worden opgeschort tot en met 6 april 2020. Het onderwijs vindt zoveel mogelijk op afstand plaats.

Waarom deze beslissing?

Deze maatregel is genomen vanwege de aangescherpte richtlijnen van de overheid, toenemende onrust en vragen van leerlingen, ouders en medewerkers in verband met de toenemende verspreiding van het coronavirus. Lentiz streeft naar maximale veiligheid van studenten, leerlingen en medewerkers.

Wat betekent dit voor leerlingen en studenten:

  • Er vinden geen onderwijsactiviteiten plaats op de locaties van Lentiz tot en met 6 april 2020.
  • Per opleiding bekijken we hoe we onderwijs digitaal (afstandsleren) kunnen aanbieden om achterstand te voorkomen.
  • Stages gaan de komende week door zolang de leerling/student welkom is bij het stagebedrijf. Als het stagebedrijf aangeeft dat de leerling/student uit voorzorg niet meer welkom is, dan respecteren we dat.
  • Bij gezondheidsklachten zoals aangegeven door het RIVM, meldt de leerling/student zich ziek bij school en/of stagebedrijf.
  • Leerlingen/studenten van ouders met vitale beroepen zijn welkom op school. Via deze link vind je de lijst met vitale beroepen geformuleerd door NCTV.

Hoe verder?

Leerlingen, studenten en ouders/verzorgers worden via e-mail geïnformeerd over deze maatregel. We volgen de ontwikkelingen en maatregelen van het kabinet en laten ons goed informeren over de achtergronden en de gevolgen.

Vragen

Voor vragen verwijzen wij jou of je ouders door naar de eigen Lentiz-school.

Verspreiding voorkomen

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius?
Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Je hoeft de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild.

Worden je klachten erger?
Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk?
Dan moet je wel bellen met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op.

De meest actuele informatie vind je op de website van de GGD en de website van het RIVM. Het RIVM heeft ook een speciaal telefoonnummer voor vragen over corona: 0800-1351. Wij blijven de informatie van het RIVM volgen en de adviezen van de betrokken instanties opvolgen. Mocht er iets veranderen op het gebied van preventie en/of de gevolgen dan communiceren wij dat o.a. op deze website.

Voor verdere uitleg en informatie kun je terecht op:

Arts met coronavirus