Cursus & Consult

Flora en fauna Wet natuurbescherming niveau 1

Aan het eind van de cursus volgt een (meerkeuzevragen) examen.

Bij voldoende resultaat ontvang je het landelijk erkende AOC keurmerk certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Flora en fauna Wet natuurbescherming niveau 1

Starten met deze cursus?

Data en inschrijven

Inhoud

  • basiskennis Wet natuurbescherming, vrijstellingen, gedragscodes en ontheffingen
  • verboden, verbodsbepalingen en zorgplicht
  • beschermde planten en dieren, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en jaarrond beschermde nesten
  • rode lijst-, doel- en aandachtssoorten
  • zorgvuldig handelen en voorzorgsmaatregelen
  • omgaan met calamiteiten, communicatie en werkproces
  • overtreding en handhaving
  • casussen en huiswerkopdrachten
  • examentraining

Voorkennis

Geen

Kosten

€ 295,-  excl. 21% btw

Cursusduur

4 dagdelen