Cursus & Consult

Gespecialiseerd IJsbereider Technologie

Ben je ijsbereider en wil je je verdiepen in de functie en toepassing van grondstoffen in de bereiding van ambachtelijk ijs? Is productontwikkeling een onderwerp waar je meer over wilt weten?

Het IJscentrum heeft een cursus ontwikkeld die speciaal gericht is op het beheersen van het proces van ambachtelijk ijsbereiden. De kennis hiervoor wordt onder andere aangeleerd door een belangrijke verdieping in grondstoffenkennis en receptenleer.

Na het behalen van het examen ontvangt u het deelcertificaat Gespecialiseerd IJsbereider – Technologie. Samen met het deelcertificaat Gespecialiseerd IJsbereider Vak-techniek vormen zij het diploma Gespecialiseerd IJsbereider.

Lentiz| Cursus & Consult - patisserie

Gespecialiseerd IJsbereider Technologie

Starten met deze cursus?

Data en inschrijven

Inhoud

De cursus is thematisch opgebouwd. Elke dag heeft een eigen thema en wordt verzorgd door een specialist op dit gebied.

Het examen omvat een theoretisch- en een praktisch onderdeel. Het praktisch deel omvat het maken van een smaakcombinatie van een door u zelf omwikkelde ijsreceptuur inclusief een verplicht garnituur. U zult schriftelijk verantwoording moeten afleggen over de receptuur, bereidingswijze en de gebruikte ingrediënten, waarover u mondeling getoetst zal worden.

Voorkennis

Cursisten kunnen worden toegelaten tot deze cursus als zij kunnen aantonen de cursus IJsbereider, of een cursus van gelijkwaardig niveau, volledig te hebben gevolgd en met goed gevolg te hebben afgelegd.

Kosten

€ 1.045,- exclusief BTW, inclusief cursusmateriaal en grondstoffen.

Cursusduur

5 dagen