Cursus & Consult

Gewasbescherming licentie 3 distribueren

Deze cursus is voor jou, als beheerder van verkooppunten van gewasbeschermingsmiddelen, depothouder of medewerker belast met het beheer, de verkoop en opslag van bestrijdingsmiddelen.

De cursus distribueren gewasbescherming wordt afgesloten met een schriftelijk examen.

Bij een voldoende voor het examen ontvang je van Bureau Erkenningen een licentie met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Gewasbescherming licentie 3 distribueren

Starten met deze cursus?

Data en inschrijven

Inhoud

  • vervoer gevaarlijke stoffen op basis van ADR
  • opslag verpakte gevaarlijke stoffen (PGS15)
  • brandveiligheid
  • opstellen en werken met een calamiteitenplan
  • stichting CDG
  • etiket en gevarenklassen (toxiciteit en chemische samenstelling)

Voorkennis

Geen

Kosten

€ 695,- excl. 21% btw

Herexamen € 80,- excl. 21% btw

Cursusduur

4 dagdelen (incl. examen)