Cursus & Consult

Vergadertechnieken

Communicatie, de smeerolie van de organisatie. Zonder overleg valt iedere bedrijfsstructuur uiteen en komt de uitvoering in de verdrukking. Toch blijkt vergaderen door maar weinig deelnemers gewaardeerd te worden.

Te vaak blijkt dat er niet efficiënt wordt vergaderd of dat er wordt uitgeweid in minder relevante onderwerpen en de besluiten niet worden genomen. De deelnemers verliezen hun interesse en de betrokkenheid is minimaal.

Vergadertechnieken

Starten met deze cursus?

Data en inschrijven

Inhoud

  • De voorbereiding, een goede agenda, technisch voorzitten en vergaderstructuur zijn slechts een paar onderwerpen die wij behandelen in de training vergadertechnieken. In één dagdeel kunnen we de rolverdeling, structuur, agenda en voorbereiding aanbieden.

    Voor de niet regelmatige deelnemer biedt deze informatie voldoende basiskennis van een vergadering. Wil de deelnemer ook inzichten leren in de menselijke processen tijdens vergaderen, dan kunnen we hier in 3 dagdelen een flinke impuls aan geven.

Voorkennis

Geen

Kosten

€ 365,- excl. 21% btw

 

Cursusduur

3 dagdelen

Een in-company maatwerktraject kan uiteraard ook, vraag ons hiervoor naar de mogelijkheden.