Dalton MAVO & Het Groene Lyceum

Aanmelden aanvullende informatieavond

Het kan zijn dat je ouder(s)/verzorger(s) toch nog een aantal vragen hebben voordat jullie een keuze maken.

Om die reden hebben wij op dinsdag 16 februari 2021 een (digitale) aanvullende informatieavond speciaal voor je ouder(s)/verzorger(s). Hier worden de belangrijkste zaken nogmaals verteld, maar is er vooral ook ruimte om verdiepende vragen te stellen.

Dalton MAVO: 19.00 uur
Dalton Het Groene Lyceum: 19.00 uur
Novilab: 20.00 uur

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

  • Persoonsgegevens

    Lentiz Onderwijsgroep gebruikt de door jou via dit formulier verzonden persoonsgegevens enkel en alleen voor het organiseren van deze activiteit. De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt.