Dalton MAVO & Het Groene Lyceum

Aanmelden andere leerjaren

Soms is het nodig dat een leerling in de loop van een opleiding een overstap maakt. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat het niveau van de opleiding bij nader inzien niet goed aansluit of omdat een leerling niet goed op zijn of haar plek zit. Wanneer je als ouder(s)/verzorger(s) je kind wilt laten instromen, worden onderstaande procedures gevolgd.

Instroom (tussentijds of bij aanvang nieuw schooljaar)

Stap 1 – eerste contact 
Via mail kun je in contact komen met de afdelingscoördinator van het leerjaar waarin je zoon/dochter wil instromen.

Teamcoördinatoren Dalton MAVO
leerjaar 1 en 2      – Laurens van der Hoeven (lvdhoeven04@lentiz.nl)
leerjaar 3 en 4      – Mandy Bömer (mbomer@lentiz.nl)

Teamcoördinatoren Dalton Het Groene Lyceum
leerjaar 1 en 2      – Femke Schreuder (fschreuder@lentiz.nl)
leerjaar 3 en 4     – Mariëlle van der Maarel (mvdmaarel@lentiz.nl) (6-jarige route)
leerjaar 4, 5 en 6 – Annette Bakker (abakker@lentiz.nl) (5-jarige route)

Het is belangrijk onderstaande gegevens in deze e-mail te zetten:

  • de naam van de leerling;
  • de school waar hij of zij op dit moment onderwijs volgt, het niveau van de opleiding en het leerjaar;
  • de reden waarom overstap wordt overwogen;
  • het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.

Stap 2 – bevestiging
Je ontvangt een bevestigingsmail waarin ook het vervolg van de procedure beschreven staat.

Stap 3 – voorlopige inschrijving
Vervolgens ontvangt je via onze leerlingenadministratie per mail een aanmeldingsformulier dat wij graag ingevuld terug ontvangen. Met het inleveren van dit aanmeldingsformulier geef je ons tevens toestemming in contact te treden met de huidige school om informatie in te winnen. Let op: aanmelding is nog geen inschrijving (zie stap 6).

Stap 4 – onderzoek
Indien wenselijk/noodzakelijk legt onze afdelingscoördinator contact met de huidige school om te bespreken hoe zij tegenover een overstap staan, in het belang van het kind. Met andere woorden: is alles binnen hun mogelijkheden in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de leerling de opleiding daar kan afronden. Desgewenst worden ook de ondersteuningscoördinatoren van beide scholen bij dit deel van het proces betrokken.

Stap 5 – intakegesprek
Tot slot maken wij graag persoonlijk kennis. Leerlingen en hun ouders die in aanmerking willen komen voor instroom in het volgende schooljaar worden uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst met alle instroomkandidaten, waarna een persoonlijk kennismakingsgesprek plaatsvindt. Deze intake geeft jullie de mogelijkheid om de school en ons onderwijs beter te leren kennen. Daarnaast onderzoeken wij of hij/zij in het profiel van onze school past.

Stap 6 – besluitvorming
Zo snel mogelijk na de intake volgt ons plaatsingsbesluit.  Op dat moment leggen wij persoonlijk contact om ouders te informeren over onze beslissing tot toelating/inschrijving en worden bij een positief plaatsingsbesluit afspraken gemaakt over het startmoment. Wanneer het gaat om een aanmelding voor een tussentijdse instroom bij aanvang van een nieuw schooljaar, is het belangrijk te weten dat pas in de laatste weken van het lopende schooljaar duidelijk wordt of en hoeveel ruimte er in het desbetreffende leerjaar is. Houd er in dat geval dus rekening mee dat het hier gaat om de laatste twee weken van het lopende schooljaar.