Dalton MAVO & Het Groene Lyceum

Leren op afstand

Bekijk de andere video’s via ons Youtube kanaal.

Leren op afstand

Zoals in de persconferentie van zondag 15 maart is genoemd door de minister moet het onderwijs op afstand zoveel mogelijk doorgaan, met name voor de examenkandidaten. Om dit uit te voeren zijn de docenten in vakgroepen aan het werk gegaan. De docenten hebben per leerjaar overzichten van opdrachten gemaakt.

Hoe werkt het?

De leerlingen moeten aan het einde van elke week de opdrachten per e-mail (mogelijk met vernoemen van een link) insturen. Het is de bedoeling dat je alle uitwerkingen verzamelt in 1 document. Een format hoe je dit het beste kunt doen kun je hier bekijken. Bekijk dit filmpje als je wilt weten hoe je een Word bestand als een PDF bestand opslaat.

Daarnaast vragen bepaalde vakdocenten om sommige opdrachten ook op een andere manier in te leveren. De coach inventariseert of alle opdrachten zijn ingeleverd en de vakdocent beoordeelt het werk. Dit voelt misschien dubbel, maar je coach heeft het nodig om overzicht te houden van je vorderingen.

Voor leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 geldt dat zij de openstaande eindbeoordeling van de periodedoelen moeten invullen. Dit hoeft niet gemaild te worden, want de docenten lezen dit zelf.

Microsoft Teams

We gaan gebruik maken van Teams om de communicatie op afstand tussen docenten en leerlingen vorm te geven. De komende dagen worden de docenten hierin getraind en de nodige voorbereidingen getroffen.

Hiervoor is het belangrijk dat de leerling/student gebruik kan maken van zijn Lentiz school e-mailadres. Deze is te openen via www.mijnlentiz.nl. Mocht dit tot problemen leiden, neem dan contact op met de coach.

Handleiding Teams voor leerlingen

Examenleerlingen

Voor de examenleerlingen inventariseren wij de toetsen/opdrachten uit het PVT die nog gemaakt moeten worden. Zodra wij meer weten van de landelijke besluiten rondom het examen stellen wij ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen op de hoogte van ons plan van aanpak.

De docenten van de examenvakken hebben een aantal handige tips voor de leerlingen verzameld. In deze ‘Examenwijs’ wordt per vak aangegeven waar hij of zij specifiek op moet letten bij het leren of maken van een examen.

Examenwijs 2020 : Dalton MAVO Examenwijs 2020 : Dalton Het Groene Lyceum

Overzicht per leerjaar

Hieronder het eerste deel van de opdrachten, deze worden gedurende de komende weken steeds aangevuld met nieuwe opdrachten. Het meest actuele document is dus altijd hier op deze pagina terug te vinden.

Ook is er per leerjaar een rooster opgesteld met hierin de momenten van de basegroup en op welke moment er  een klassikaal contactmoment is met de vakdocent. Zoals hierboven al gemeld gaat dit allemaal via Microsoft Teams.

Heb je een vraag? Neem dan contact op met je coach.

Dalton MAVO

Rooster

Leerjaar 1 MAVO Leerjaar 2 MAVO Leerjaar 3 MAVO Leerjaar 4 MAVO

Opdrachten

Leerjaar 1 MAVO Leerjaar 2 MAVO Leerjaar 3 MAVO Leerjaar 4 MAVO

Wil je het huiswerk van week 12, 13 en 14 nog eens terugkijken? Ga dan naar deze pagina.