Dalton

Tweetalige onderwijsprojecten

Nederland is een klein land en de grenzen tussen landen vervagen. We staan in contact met de hele wereld en internationale contacten worden steeds belangrijker. Westland is daar een goed voorbeeld van. Wij zijn de enige school in Westland met voor alle leerlingen TTO.

De Engelse taal wordt in onze maatschappij steeds belangrijker. Het bedrijfsleven, maar ook steeds meer vervolgopleidingen gaan uit van een goede beheersing van de Engelse taal. Wat kun je verwachten van tweetalig onderwijs bij ons op school?

 • Je werkt in leerjaar 1, 2 en 3 ieder jaar aan meerdere projecten van drie weken in het Engels;
 • Je neemt deel aan vakoverstijgende samenwerking en projecten in het Engels;
 • Je gaat op internationaliseringsuitwisselingen;
 • Je neemt deel aan het Anglia examen;
 • Je wordt voorbereid op het leven, leren en werken in een internationale omgeving;
 • Je krijgt les van geschoolde docenten (Cambridge en CLIL).

Er zijn geen toelatingseisen, want TTO is voor álle leerlingen die het belang inzien van een bredere kijk op de wereld. Het aanbieden van TTO geeft leerlingen nog meer kansen voor nu en later want:

 • enkele basisscholen in Westland bieden VVTO (vroegtijdig vreemde talen onderwijs) aan;
 • uit onderzoek blijkt dat niet alleen het Engelse taalgebruik verbetert, maar ook andere talen gaan vooruit;
 • het is ook geschikt voor leerlingen met dyslexie;
 • op het mbo en hbo wordt steeds meer in het Engels les gegeven;
 • het verbetert je positie op de arbeidsmarkt;
 • je hebt een voorsprong bij het volgen van een mbo- of havo-opleiding;
 • in het Westland en Europa is Engels de handelstaal.

Onze school zich blijven onderscheiden en ontwikkelen. Het aanbieden van tweetalige onderwijsprojecten past daar uitstekend in.