Dalton MAVO & Het Groene Lyceum

Rooster leerjaar 1

In groep 8 ben je de oudste van de school, maar straks ben je samen met je nieuwe klasgenoten ineens de jongste. Onze school is groter dan jouw basisschool, maar omdat je straks in een stamgroep (basegroup) zit en je een eigen coach hebt, krijg je veel persoonlijke aandacht.

Het rooster wordt aan het begin van het schooljaar uitgelegd. Elke dag ziet er natuurlijk weer anders uit en je hebt niet elke dag dezelfde schoolvakken, maar de start- en eindtijd van een normale schooldag zijn voor het hele jaar hetzelfde.

Coachingsgesprekken en basegroup
Je start de dag samen met je klasgenoten bij je coach in je stamklas. Je persoonlijke doelen worden besproken en belangrijke gebeurtenissen van de dag of week komen aan bod. Het kan ook zijn dat je daarvoor je persoonlijke coachingsgesprek hebt. Dan heb je een 1-op-1 moment met je coach om je leertraject te bekijken. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Waar heb je extra hulp bij nodig en waar wil je juist meer uitdaging?

Leeractiviteiten en Dalton keuzeband
Vervolgens start de lestijd waarin ook keuzes gemaakt kunnen worden. Zo ga je na biologie bijvoorbeeld een uur sporten. En heb je na het vak Nederlands nog een les wiskunde. Elke dag is weer anders! Je docenten bieden leeractiviteiten aan. Je kunt je hiervoor aanmelden of je wordt door de docent uitgenodigd.

Pauze
Tussen de middag eet je gezellig met je klasgenoten op school.

Basegroup: afsluiting van de dag
Aan het einde van de dag wordt de schooldag met je stamklas afgesloten. Hierbij reflecteer je met je coach op je werkproces van die dag.