Dalton MAVO & Het Groene Lyceum

Ouderraad

Goed en passend onderwijs voor uw kind is belangrijk, welke in eerste instantie wordt verzorgd en wordt gewaarborgd door het lerarenteam, de mentoren, het ondersteunend personeel en de schoolleiding. Maar wist u dat alle Nederlandse scholen verplicht zijn tot het hebben van het wettelijke orgaan voor inspraak en medebestuur in het voorgezet onderwijs?

De wet Medezeggenschap Onderwijs regelt de samenstelling, taken en bevoegdheden van de ouderraad. De ouderraad heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. Voor besluiten heeft het schoolbestuur in een aantal gevallen advies of zelfs instemming van de ouderraad nodig.

De ouderraad van Lentiz | Dalton MAVO & Het Groene Lyceum bestaat momenteel uit vijf leden (ouders van beide opleidingen) en wij zijn een aanspreekpunt voor uw wensen en vragen. Wij vergaderen minimaal zes keer per jaar met de schoolleiding over het schoolbeleid. Voorbeelden van deze schoolzaken zijn onder andere:

 • De ontwikkelingen van SOMtoday, het digitale ouder- en leerlingenportal waarin huiswerk, cijfers en berichten te vinden zijn.
 • Niveau VTO (versterkt talenonderwijs)/Anglia-examen naar een hoger niveau brengen.
 • Adviseren bij allerlei onderwerpen die te maken hebben met bijvoorbeeld de organisatie, financieel beleid en onderwijskundige projecten.

De ouderraad is via de voorzitter Annemarie Poel, te bereiken via ouderraad.dalton@gmail.com.

Geplande vergaderdata:

 • dinsdag 13 oktober 2020
 • woensdag 25 november 2020
 • dinsdag 12 januari 2021
 • woensdag 10 maart 2021
 • dinsdag 13 april 2021
 • woensdag 12 mei 2021
 • dinsdag 22 juni 2021

De ouderraad bestaat in het schooljaar 2020-2021 uit:  

 • Voorzitter: Mevrouw Annemarie Poel (HGL 5)
 • Secretaris: De heer Jeroen van Dijk (MAVO 2)
 • Penningmeester: De heer Ysbrand Eikelenboom (HGL 3)
 • Leden: Mevrouw Marianne van der Wel (HGL 2) en vacant

Verslagen

Notulen 17 juni 2020

Jaarverslag 2019-2020