Floracollege

2 juni open en protocol

12 mei 2020, gaan we 2 juni weer open? Wat is het protocol?

Twee weken geleden is door het kabinet in een persconferentie bekend gemaakt dat de scholen voor voortgezet onderwijs mogelijk op dinsdag 2 juni voor leerlingen weer open gaan. In de week van 20 mei neemt het kabinet een definitief besluit over de openstelling. Wel is aan alle scholen gevraagd zich op een opstart voor te bereiden. Floracollege heeft deze handschoen vanzelfsprekend opgepakt. Een schoolgebouw zonder leerlingen is geen school. Wij zijn blij om de leerlingen weer te kunnen en mogen ontvangen.

Afgelopen donderdagavond is door de VO raad een voorlopig protocol herstart voortgezet onderwijs bekend gemaakt. In deze richtlijnen staan adviezen en bindende maatregelen om de opstart mogelijk te maken. In het protocol zijn de RIVM maatregelen leidend. Dit betekent dat we overal in de school  andere halve meter afstand in acht gehouden moet nemen. Hierdoor kunnen niet alle leerlingen tegelijk naar school. Een combinatie van een rooster met contact op school en leren op afstand zal de nieuwe werkelijkheid worden.

Het protocol geeft nadrukkelijk aan om alle klassen of stamgroepen in een vast lokaal te plaatsen. Om bij het lokaal te komen wordt een vaste route gebruikt. Het gebruik van de aula, de kantine, de lockers is niet toegestaan. Verder neemt de school extra hygiëne maatregelen. De school is bezig alle puzzelstukjes in elkaar te passen om op dinsdag 2 juni, veilig en verantwoord te kunnen opstarten. De gezondheid van onze leerlingen en medewerkers blijft voorop staan.

Dit alles vraagt en vergt veel denkwerk. In de komende twee weken houden we u met regelmaat op de hoogte van de stand van zaken. Tot 1 juni zal er niets aan het leren op afstand veranderen.

 

Met vriendelijke groet,

Jan Eliens
Directeur

Terug naar het nieuwsoverzicht