Floracollege

Absentie, ziekte en verzuim

Ziekmelden

Ziekmeldingen moeten altijd telefonisch aan de receptie door worden gegeven door ouder of verzorger via (0174) 67 11 70.
Als de leerling weer op school is, moet de leerling een briefje inleveren bij de receptie waarop staat wanneer de leerling ziek was.

Dokter of tandarts

Afspraken bij dokter of tandarts en dergelijke, moeten vooraf aan de afspraak via een briefje van ouder of verzorger bij de receptie op school gemeld worden.

Verlof

Verlofaanvragen moeten gedaan worden via een speciaal formulier dat bij de receptie te verkrijgen is. Het formulier kan dan bij de leerwegcoördinator in lokaal D10 ingeleverd worden.

Verlofaanvragen of andersoortige meldingen kunnen dus niet via de mail of de mentor gedaan worden.