Schoolonderzoeken SO5 voor GTL

SO5 voor GTL

Verzonden mailbericht dd 18-3-2020

Geachte ouder(s), verzorger(s) van onze leerlingen,

Gistermiddag ontvingen wij berichtgeving vanuit het ministerie van OC&W over de verruiming van de maatregelen schoolonderzoeken af te nemen ondanks het feit dat de school gesloten is.

We hebben op grond van deze informatie het volgende besloten:

Afname schriftelijke schoolonderzoeken (SO)

  • Van maandag 23 maart t/m vrijdag 27 maart worden de SO’s van de BBL afgenomen.
  • Van maandag 30 maart t/m vrijdag 3 april worden de SO’s van KBL afgenomen.
  • Van maandag 23 maart t/m vrijdag 3 april worden de SO’s van GTL afgenomen.

Het rooster van de schoolonderzoeken wordt morgen gepubliceerd en u krijgt mail met verdere uitleg. Bij deze mail zal het rooster worden toegevoegd.

De afnamecondities worden zo ingericht dat ze voldoen aan de eisen zoals het RIVM deze voorschrijft (zie de website van het RIVM).

Afname mondelinge schoolonderzoeken
De mondelinge schoolonderzoeken worden op afstand afgenomen. Op dit moment wordt bekeken hoe dit het beste kan gebeuren. Het is de bedoeling dat de vakdocent op een vooraf bepaald tijdstip met de leerling contact maakt, zodat het mondeling afgenomen kan worden. Verdere informatie hierover volgt via de vakdocent.

Ziekte
Als uw zoon of dochter klachten heeft zoals door het RIVM is gepubliceerd, dan verzoeken wij u dringend uw zoon of dochter ziek te melden en niet naar school te sturen om alsnog het SO te laten maken. Dit geldt uiteraard ook voor andere ziekteverschijnselen.

Als wij constateren dat uw zoon of dochter bijvoorbeeld verkouden is, dan zijn wij genoodzaakt hem/haar naar huis te sturen.

Lesstof
Uw zoon/dochter weet wat de exacte lesstof voor de schoolonderzoeken is. Als hij/zij hierover nog inhoudelijke vragen heeft, dan kan via de mail de specifieke vraag gesteld worden aan de vakdocent.

BBL klas 4
De leerlingen uit klas 4 BBL moeten maandag a.s. hun stageverslag en het beoordelingsformulier inleveren. Wilt u erop toezien dat zij dit verslag maandag meenemen.

Met vriendelijke groet,
J. Eliens

Directeur

Terug naar de agenda