Floracollege

Berichtgeving 19 maart 2020

Berichtgeving 19 maart 2020 Schoolonderzoek SO5 voor klas 4

Op 17 maart kwam het bericht van minister Slob dat de scholen doorgaan kunnen laten vinden aan de schoolexamen.

In deze mail staan de regels en maatregelen die gehandhaafd gaan en moeten worden:

 

Volgens de richtlijnen van het RIVM zullen de leerlingen minimaal 1,5 meter uit elkaar zitten;

Er wordt per dag één schoolonderzoek afgenomen; er zullen maximaal 100 leerlingen verspreid in het gebouw aanwezig zijn:

  • De leerlingen gaan naar het Atrium en de boven-aula, en gaan direct door naar de op de borden aangegeven lokalen
  • DE GT-leerlingen gaan naar bovenaula bij de D-Vleugel en worden direct doorgestuurd naar de lokalen
  • De leerlingen uit 4K 1 t/m 4K3 gaan naar de bovenaula en worden direct doorgestuurd naar de lokalen
  • De leerlingen uit 4K4 en 4K5 gaan naar het Atrium en gaan direct door naar de aangegeven lokalen
  • De leerlingen uit 4BBL gaan naar het Atrium en gaan direct door naar de aangegeven lokalen

NB: Leerlingen kunnen niet van te voren met elkaar afspreken in school!! Wij verwachten van de leerlingen dat ze elkaar niet op gaan zoeken in de genoemde ruimtes; de leerlingen die klaar zijn moeten ook direct de school en het schoolterrein verlaten;

We verspreiden de schoolonderzoeken over twee weken;
De mondelingen zullen via de diverse mediakanalen afgenomen worden.

 

Het rooster zal ook op de site worden gepubliceerd.

 

Ten aanzien van de hygiëne:

In het kader van de hygiëne zullen we het gebruik van laptop of computer zoveel mogelijk beperken;

Van de leerlingen wordt verwacht dat ze op alle gebieden zorgen voor hun eigen materialen (denk aan schrijfgerei, rekenmachines, geodriehoek of koershoekmeter, woordenboeken, etc. ): er zullen absoluut geen zaken worden uitgeleend of van elkaar geleend mogen worden.

We verwachten dat de leerlingen schoon zullen zijn als ze naar school komen en hun handen gewassen/gedesinfecteerd hebben voor ze de lokalen binnengaan;

Elke dag zal er door de schoonmakers extra worden schoongemaakt.

Wij gaan ervan uit iedereen voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Ton Berkhout
Examensecretaris

Terug naar het nieuwsoverzicht