Floracollege

Corona update 1-12-21, regels en zelftesten

In de persconferentie van vrijdag 26 november jl. heeft het kabinet een aantal dringende adviezen en wettelijk verplichte maatregelen afgekondigd om het Coronavirus in te perken. We zijn blij dat we het onderwijs fysiek op school mogen blijven verzorgen. In deze brief informeren we u wat deze adviezen en maatregelen vanaf dinsdag 30 november 2021 voor het Floracollege betekenen.

Verplichting mondkapje

Medewerkers en leerlingen zijn met ingang van maandag 29 november wettelijk verplicht een mondkapje te dragen bij het verplaatsen door de school. Vanaf dinsdag 30 november geven wij uitvoering aan deze maatregel. Wij willen nog een keer benadrukken, dat dit geen advies maar wettelijke plicht is. We verwachten dat uw zoon/dochter vanaf morgen een mondkapje bij zich heeft en het mondkapje draagt bij het verplaatsen door de school.

Handhaven basisregels

We kunnen Corona alleen onder controle houden en het onderwijs open houden, wanneer we ons aan de basisregels en mondkapjesplicht houden. We doen een dringend beroep onderstaande basisregels met uw zoon/dochter te bespreken.

  • – Blijf thuis bij verkoudheids-/coronagerelateerde klachten en laat je bij de GGD testen. Na een negatieve testuitslag van de GGD is uw zoon/dochter weer welkom op school.
  • Houd, daar waar mogelijk, 1,5 meter afstand tot de medewerker(s). Leerlingen hoeven onderling geen anderhalve meter afstand tot elkaar te houden.
  • Geen handen schudden.
  • Regelmatig de handen reinigen.
  • Niezen en hoesten in de elleboog.

In elk lokaal zijn hygiënemiddelen beschikbaar om de handen en de eigen tafel regelmatig te. Daarnaast zal het lokaal bij leswisselingen extra geventileerd worden door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten.

Oudercontacten online

Het dringende advies is oudercontacten online te laten plaatsvinden. Dit betekent dat deze contacten telefonisch of via Teams zullen plaatsvinden

Zelftesten (twee keer per week)

Alle medewerkers en leerlingen krijgen het dringende advies om zichzelf twee keer per week te testen met een zelftest. De leerling kan iedere week op vrijwillige basis en alleen met toestemming van ouders twee zelftesten bij de receptie ophalen. Het afnemen van de zelftest is altijd de verantwoordelijkheid van u als ouder(s)/verzorger(s) en mag alleen thuis onder begeleiding
uitgevoerd worden.

U kunt als ouder(s)/verzorger(s) uw wens tot het wel of niet verlenen van toestemming voor het meegeven van een zelftest aangeven in SOM today. Wij verzoeken u naar de website: www.lentiz.somtoday.nl. te gaan en in te loggen als ouder met uw eigen inloggegevens. (In de app van SOM-today lukt dit niet!). Via de website kunt u bij het kopje Toestemmingen aangeven of u wel of niet toestemming geeft voor een corona-zelftest.

We hopen dat deze maatregelen een bijdrage leveren aan het inperken van het virus en daarmee het open houden van de scholen. Het blijft van groot belang onze verantwoordelijkheid naar elkaar te nemen en uit te dragen.

Alleen samen houden we Corona onder controle.

 

Met vriendelijke groet,

Jan Eliens

Terug naar het nieuwsoverzicht