Floracollege
Arts coronavirus

Coronavirus – nieuw bericht 15 maart 2020

Lentiz Floracollege: Opschorten onderwijsactiviteiten n.a.v. coronavirus

15 maart 2020
Geachte ouder(s), verzorger(s), beste leerling,
De Raad van bestuur van Lentiz heeft op advies van de landelijke overheid besloten om alle lessen en andere leerlinggebonden activiteiten op alle onderwijslocaties van Lentiz op te schorten tot en met 6 april 2020. Dit betekent voor de leerlingen van Floracollege dat zij vanaf dinsdag 17 maart as. niet naar school hoeven te komen. Op maandag 16 maart stond al een organisatiedag gepland en zijn de leerlingen lesvrij. U bent daar eerder over geïnformeerd.

Waarom deze beslissing?
We zien ons genoodzaakt deze maatregel te nemen vanwege de aangescherpte richtlijnen van de overheid, toenemende onrust en vragen van leerlingen, medewerkers en ouders in verband met de toenemende verspreiding van het Coronavirus. Lentiz streeft naar maximale veiligheid van leerlingen en medewerkers.

Wat betekent dit voor onze leerlingen:
Er vinden geen onderwijsactiviteiten plaats op de locaties van Lentiz tot en met 6 april 2020.
Per school bekijken we hoe we het onderwijs digitaal (afstandsleren) kunnen aanbieden om achterstand te voorkomen. Informatie volgt in de komende dagen.|
We krijgen nadere instructie van het ministerie van OCW over de examens. De schoolexamens gaan morgen in ieder geval niet door. Zodra we meer richtlijnen hebben ontvangen, wordt u nader geïnformeerd.
De geplande oudergesprekken worden tot nader order opgeschort.
Bij gezondheidsklachten zoals aangegeven door het RIVM, meldt de leerling zich ziek bij school.
Leerlingen van ouders met vitale beroepen zijn welkom op school. Via deze link vindt u de lijst met vitale beroepen geformuleerd door NCTV. Wij verzoeken u dit uiterlijk maandag 16 maart voor 14.00 uur via de receptie van de school kenbaar te maken. De school is dan in staat om de opvang te organiseren.

Hoe verder?
We volgen de ontwikkelingen en maatregelen van het kabinet en laten ons goed informeren over de achtergronden en de gevolgen. We informeren u wanneer er nieuwe informatie is.

Vragen
Voor vragen verwijzen wij u naar de teamleider van uw zoon of dochter.

Met vriendelijke groet,
Jan Eliens
Directeur

 

De verspreiding van het coronavirus roept vragen op bij leerlingen/studenten en medewerkers. Op deze pagina vind je linkjes naar formele sites en antwoorden op de veel gestelde vragen, zoals vragen over buitenlandreizen en stages.

Terug naar het nieuwsoverzicht