Floracollege

Examen tijdens de corona-maatregelen

Hier zullen we je op de hoogte houden van de examenzaken tijdens de corona-maatregelen.

24-3-2020
De minister van onderwijs heeft besloten dat het centraal examen dit jaar niet plaats vindt als gevolg van het Corona-crisis. De uitslag van het schoolexamen zal leidend zijn bij het bepalen of een leerling geslaagd is. Dat is van belang om de waarde van het diploma te behouden.

Vanuit het ministerie zullen nadere richtlijnen volgen over hoe wij de schoolexamens mogen en kunnen inrichten. Verder komt er nieuwe regelgeving over de slaag-zakregeling en de herkansingsmogelijkheid. Daarbij zullen wij optimaal gebruik maken van de ruimte die daarbij geboden wordt. Op dit moment  betekent dit dat  de huidige schriftelijke- en praktische schoolexamens tot nader order worden opgeschort.

De mondelinge schoolexamens zullen via een digitale verbinding (teams) op afstand worden afgenomen.

19-3 : Rooster schoolonderzoek 5 aangepast.

Examensecretariaat en examenreglement

Dhr. T. Berkhout.

Mw M. Kik.

 

Download hier het examenreglement 2019 – 2021