Floracollege

Examens en schoolexamens

6 april 2020, examens en schoolexamens

Op 26 maart hebt u van ons een mail gekregen waarin aangeven wordt dat we u vandaag informeren over het vervolg van de schoolexamens.

Zoals bekend heeft het kabinet besloten dit jaar het Centrale Eindexamen niet door te laten gaan en het diploma te baseren op de resultaten van de schoolexamens.

We hebben de leergebieden gevraagd welke toetsen van SO5 afgenomen moeten worden om aan de eindtermen te voldoen die de overheid stelt. In overleg met de leergebieden en examencommissie en de ondernemingsraad is het programma voor SO5 aangepast. In de bijlage vindt u het overzicht.

 

Achtergrond
Een aantal schoolexamens gaat niet door. Ik wil u uitleggen wat de reden hiervan is. Het heeft te maken met de volgende zaken:

  • De schoolexamens SO5 zijn met name gericht op de voorbereiding van het centraal examen. Alle eindtermen die afgerond moeten zijn voor de schoolexamens zijn inmiddels afgerond door de SO’s die al eerder afgenomen zijn.
  • In principe heeft uw kind aan alle eindtermen voldaan behalve als uw zoon of dochter in eerdere schoolexamens nog toetsen niet heeft gemaakt. In het resultatenoverzicht staat dan een 1,0 vermeld.
  • We hebben er voor gekozen een aantal schoolonderzoeken voor SO5 af te nemen. Naast het feit dat het formeel niet hoeft, kunnen we de gelijkwaardige omstandigheden tussen de leerlingen waaronder het schoolexamen afgenomen wordt niet garanderen en verder is het toezicht op afstand niet op een adequate wijze te organiseren.
  • De mondelinge SO’s (bbl, kbl gl/tl) en de stagepresentaties (bbl) gaan wel gewoon door, omdat dit verplichte onderdelen zijn.
  • In een aantal gevallen moet er nog het een en ander ingehaald worden. Hierover worden individuele afspraken gemaakt. Hiervoor moet uw zoon of dochter mogelijk naar school komen. De examensecretaris neemt hierover persoonlijk contact met u op.
  • Vanwege het grote aantal cijfers van eerder gemaakte schoolonderzoeken veroorzaakt het cijfer SO5 nauwelijks een verandering in het gemiddelde eindcijfer.

 

Uitslag
Op dit moment is nog niet duidelijk wat de exacte regeling is wanneer een leerling zakt of slaagt. We hopen daar in de loop van volgende week meer informatie over te krijgen.

 

Diploma
We maken dit jaar een bijzondere situatie mee dat er geen centraal schriftelijk eindexamen wordt afgenomen. Dit heeft verder geen consequentie voor de waarde van het diploma. Het schoolexamen is dit jaar de basis voor het diploma en als een leerling aan de gestelde eisen vanuit de overheid voldoet. Uw zoon of dochter is de afgelopen jaren goed voorbereid zodat het diploma behaald kan worden. Het niet doorgaan van het centraal examen doet hier niets aan af.

 

Met vriendelijke groet,
Jan Eliens

Directeur

Terug naar het nieuwsoverzicht