Floracollege

Instroom

Overstappen

Het is soms noodzakelijk dat een leerling, die al op het voortgezet onderwijs zit, een overstap wil maken naar een andere school. Instroom op het Floracollege is in principe mogelijk. Dit geldt voor de leerjaren 1, 2 en 3 (alleen bij heel hoge uitzonderingen kan in leerjaar 4 ingestroomd worden). Hierbij gelden altijd twee voorwaarden:

  • Er moet plaats zijn in het leerjaar waarin de leerling wil instromen.
  • We moeten kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling.

Daarbij hanteren we de volgende voorrangsregels:

  • Leerlingen die op Lentiz Dalton mavo zitten, komen bovenaan de wachtlijst.
  • De leerling is woonachtig in het Westland of;
    De leerling woont buiten het Westland en zit op een VO-school in het Westland.

Wij volgen onderstaande procedure als je wilt instromen op onze school aan het begin van schooljaar 2023-2024.

1. Eerste contact
Je kunt via het contactformulier instroom op onze website je belangstelling voor instroom op het Floracollege kenbaar maken.

2. Bevestiging
Je ontvangt een e-mail van ons waarin we het vervolg van de procedure toelichten.
Je wordt op een wachtlijst geplaatst.

3. Aantal instroomplaatsen worden per leerjaar bepaald
Na de meivakantie bepaalt het Floracollege hoeveel mogelijke instroomplaatsen er zijn. Let wel, we weten pas definitief in week 26 of er  plaats is voor de instroom voor het schooljaar 2023-2024.
Als er instroomplaatsen beschikbaar lijken te zijn, zal er op volgorde van de wachtlijst, en de voorrangsregels in ogenschouw nemend, contact met je opgenomen worden.
Als er voor jou geen mogelijkheid tot instroom is (er is geen plaats), laten we je dat per e-mail weten.

4. Onderzoeken van toelaatbaarheid
Als er mogelijk een instroomplaats voor jou beschikbaar is, ontvang je van ons een e-mail waarin we je vriendelijk verzoeken de volgende zaken aan te leveren:

  • Het VO-VO formulier. Dit formulier moet ingevuld worden door de mentor van de huidige school van de leerling.
  • Een vragenlijst, die door het Floracollege is opgesteld: deze vragenlijst moet door de leerling ingevuld worden. Dit om de leerling beter te leren kennen.

Aan de hand van de verkregen gegevens gaan wij bekijken of je geschikt bent voor het Floracollege. Daarbij nemen we ook altijd contact op met je huidige school.
Als blijkt dat wij niet kunnen voldoen aan je onderwijsbehoeften (wat jij nodig hebt om succesvol te zijn op school), laten wij je dat weten. Je kunt dan niet naar het Floracollege komen.

5. Kennismakingsgesprek
Je wordt, samen met je ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek om je nog beter te leren kennen. Tijdens dit gesprek kunnen jij en je ouder(s)/verzorger(s) uiteraard ook vragen stellen over het Floracollege.

6. Besluitvorming
Zodra alle bovenstaande stappen gevolgd zijn, neemt onze toelatingscommissie een besluit over toelaatbaarheid.
Bij een positief plaatsingsbesluit kom je nogmaals op de wachtlijst. Het is belangrijk om te weten dat pas in de laatste weken van het lopende schooljaar duidelijk wordt of en hoeveel ruimte er in het desbetreffende leerjaar is. Je hoort in week 26 of er plaats is.

7. Definitieve inschrijving
Als je geplaatst bent, word je uitgenodigd voor een gesprek om je definitief in te schrijven.

Op dit moment is het helaas niet mogelijk om in te stromen op het Floracollege. Al onze klassen zitten vol.