Floracollege

Instroom

Overstappen

Het is soms noodzakelijk dat een leerling, die al op het voortgezet onderwijs zit, een overstap wil maken naar een andere school. Instroom op het Floracollege is in principe mogelijk. Dit geldt voor de leerjaren 1, 2 en 3 (alleen bij heel hoge uitzonderingen kan in leerjaar 4 ingestroomd worden). Hierbij gelden altijd twee voorwaarden:

  • Er moet plaats zijn in het leerjaar waarin de leerling wil instromen.
  • We moeten kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling.

Daarbij hanteren we de volgende voorrangsregels:

  • Leerlingen die op Lentiz Dalton mavo zitten, komen bovenaan de wachtlijst.
  • De leerling is woonachtig in het Westland of;
    De leerling woont buiten het Westland en zit op een VO-school in het Westland.

Wij volgen onderstaande procedure als je wilt instromen op onze school aan het begin van schooljaar 2023-2024.

Het is helaas niet meer mogelijk om in schooljaar 2023-2024 in te stromen op het Floracollege.

 

Op dit moment is het helaas niet mogelijk om in te stromen op het Floracollege. Al onze klassen zitten vol.