Floracollege

Instroom

Overstappen

Het is soms noodzakelijk dat een leerling, die al op het voortgezet onderwijs zit, een overstap wil maken naar een andere school. Instroom op het Floracollege is in principe mogelijk. Dit geldt voor de leerjaren 1, 2 en 3 (alleen bij heel hoge uitzonderingen kan in leerjaar 4 ingestroomd worden). Hierbij gelden altijd twee voorwaarden:

 • Er moet plaats zijn in het leerjaar waarin de leerling wil instromen.
 • We moeten kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling.

Wij volgen onderstaande procedure als je wilt instromen op onze school aan het begin van een schooljaar.

Eerste contact
Je kunt via het contactformulier instroom in contact komen met de coördinator intake
In je bericht moet je in ieder geval de volgende zaken vermelden:

 • De naam van de leerling;
 • De woonplaats;
 • De huidige school;
 • Het leerjaar waarin de leerling nu zit;
 • Het niveau van onderwijs. (Wij bieden onderwijs aan op Bbl, Kbl en mavo-niveau)
 • De reden waarom een overstap wordt overwogen.

Bevestiging
Je ontvangt een e-mail van één van onze intakers, waarin we het vervolg van de procedure toelichten. In dezelfde mail verzoeken we je vriendelijk de volgende zaken aan te leveren:

 • Het VO-VO formulier. Dit formulier moet ingevuld worden door de mentor van de huidige school van de leerling.
 • Een vragenlijst om je beter te leren kennen. Deze vragenlijst moet door de leerling ingevuld worden.

Onderzoeken van toelaatbaarheid
Aan de hand van de verkregen gegevens gaan wij bekijken of je geschikt bent voor het Floracollege. Daarbij nemen we ook altijd contact op met je huidige school.
Als blijkt dat wij niet kunnen voldoen aan je onderwijsbehoeften, laten wij je dat weten. Je kunt dan niet naar het Floracollege komen.

Kennismakingsgesprek
Je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek om je nog beter te leren kennen. Tijdens dit gesprek kun jij uiteraard ook vragen stellen over het Floracollege.

Besluitvorming
Zodra alle bovenstaande stappen gevolgd zijn, neemt onze toelatingscommissie een besluit over toelaatbaarheid.
Bij een positief plaatsingsbesluit kom je op de wachtlijst. Het is belangrijk om te weten dat pas in de laatste weken van het lopende schooljaar duidelijk wordt of en hoeveel ruimte er in het desbetreffende leerjaar is. Je hoort in week 29 of er plaats is.

Definitieve inschrijving
Als je geplaatst bent, word je uitgenodigd voor een gesprek om je definitief in te schrijven.

Wij volgen onderstaande procedure als je tussentijds, dus tijdens een schooljaar, wil instromen op onze school.

Eerste contact
Je kunt via het contactformulier instroom in contact komen met de coördinator intake
In je bericht moet je in ieder geval de volgende zaken vermelden:

 • De naam van de leerling;
 • De woonplaats;
 • De huidige school;
 • Het leerjaar waarin de leerling nu zit;
 • Het niveau van onderwijs. (Wij bieden onderwijs aan op Bbl, Kbl en mavo-niveau)
 • De reden waarom een overstap wordt overwogen.

Bevestiging
Je ontvangt een e-mail van één van onze intakers, waarin we het vervolg van de procedure toelichten. In dezelfde mail verzoeken we je vriendelijk de volgende zaken aan te leveren:

 • Het VO-VO formulier. Dit formulier moet ingevuld worden door de mentor van de huidige school van de leerling.
 • Een vragenlijst om je beter te leren kennen. Deze vragenlijst moet door de leerling ingevuld worden.

Onderzoeken van toelaatbaarheid
Aan de hand van de verkregen gegevens gaan wij bekijken of je geschikt bent voor het Floracollege. Daarbij nemen we ook altijd contact op met je huidige school.
Als blijkt dat wij niet kunnen voldoen aan je onderwijsbehoeften, laten wij je dat weten. Je kunt dan niet naar het Floracollege komen.

Kennismakingsgesprek
Je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek om je nog beter te leren kennen. Tijdens dit gesprek kun jij uiteraard ook vragen stellen over het Floracollege.

Besluitvorming
Zodra alle bovenstaande stappen gevolgd zijn, neemt onze toelatingscommissie een besluit over toelaatbaarheid.
Bij een positief plaatsingsbesluit maken we afspraken over het moment waarop je kunt gaan starten op het Floracollege.

Definitieve inschrijving
Als je geplaatst bent, word je uitgenodigd voor een gesprek om je definitief in te schrijven.