Vuurwerk-perikelen

Geachte ouders/verzorgers van onze leerlingen,


Inmiddels loopt het kalenderjaar weer ten einde. De afgelopen jaren zijn wij als school gevrijwaard gebleven van grote incidenten met vuurwerk. En dit willen wij graag zo houden!

Zoals u waarschijnlijk weet wordt vuurwerk steeds gevaarlijker en is het gemakkelijker om dit online te kopen. Als school accepteren we het niet dat de leerlingen vuurwerk bij zich hebben, laat staan dat het afgestoken wordt (nb: dit is zelfs een strafbaar feit) Het is mijn inschatting dat ik daarmee op één lijn zit met U! Om dit te realiseren wil ik een aantal zaken onder de aandacht brengen:
 

  • In de periode tot kerstvakantie doet de schoolleiding steeksproefsgewijs lockercontroles.
  • Als een leerling vuurwerk in het bezit heeft, wordt er altijd een maatregel genomen. Een schorsing behoort tot  

         de mogelijkheden.

  • Als er vuurwerk wordt aangetroffen, dan wordt de schoolagent betrokken bij de afhandeling hiervan.
  • Er zal tijdens de mentorlessen aandacht besteed worden aan de gevaren van vuurwerk.
  • Er zal in samenwerking met politie en jongerenwerk voorlichting gegeven worden in de week van 11 t/m 15

         december.

 
Wij willen u vragen om met uw zoon of dochter het gesprek aan te gaan over dit onderwerp om zo te voorkomen er vuurwerk wordt meegenomen.

Samen zorgen we voor een veilig uiteinde, samen houden we de school vuurwerk-vrij!

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

 
Met vriendelijke groet,
 
 
Iwan Jonkman
teamleider onderbouw en intake & ondersteuning