Floracollege

Openhouden van de school en schoolexamens

update 27 maart 2020 Openhouden van de school en schoolexamens

Hierbij een update over de stand van zaken wat betreft de afronding van de schoolexamens.

 Op dit moment zijn wij in afwachting van het besluit van het kabinet over het open of dicht houden van de school. Op 31 maart volgt hierover een bericht van het kabinet. Op maandag 6 april ontvangt iedereen een planning van de nog af te nemen schoolexamens. Hierbij houden wij rekening met de nieuwe richtlijnen van het kabinet.

 Tot en met  6 april worden er geen schriftelijke schoolonderzoeken afgenomen. De mondelinge schoolexamens en/of presentaties gaan wel gewoon door vanuit huis via Teams. De docent maakt daarover afspraken de betreffende leerlingen.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, 

Jan Eliens
Directeur

Terug naar het nieuwsoverzicht