Floracollege

Berichtgeving 24 maart 2020

Berichtgeving 24 maart 2020 Stand van zaken schoolexamen

Vandaag heeft de minister van onderwijs besloten dat het centraal examen dit jaar niet plaats vindt als gevolg van het Corona-crisis. De uitslag van het schoolexamen zal leidend zijn bij het bepalen of een leerling geslaagd is. Dat is van belang om de waarde van het diploma te behouden.

Vanuit het ministerie zullen nadere richtlijnen volgen over hoe wij de schoolexamens mogen en kunnen inrichten. Verder komt er een nieuwe regelgeving over de slaag-zakregeling en de herkansingsmogelijkheid. Daarbij zullen wij zoveel mogelijk gebruik maken van de ruimte die daarbij geboden wordt. Dit betekent dat de huidige schriftelijke- en praktische schoolexamens tot nader order worden opgeschort. We wachten de berichtgeving van het ministerie af en beraden ons op vervolgacties. De mondelinge examens zullen wel via een digitale verbinding op afstand worden afgenomen.

In deze crisistijd staat de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers voorop. Tegelijkertijd willen we er ook voor zorgen dat onze leerlingen zo goed mogelijk het examenjaar afronden. Het goed voorbereiden op schoolexamens blijft van groot belang. Wij realiseren ons goed dat dit soms erg lastig is, maar het moet.

Vanuit de school wordt u verder geïnformeerd over preciezere invulling van de komende periode.

Bijna alle medewerkers werken in de lijn van de richtlijnen van het RIVM en de rijksoverheid thuis. De school blijft tussen 09.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar.

 

Met vriendelijke groet,

Jan Eliens
Directeur

Terug naar het nieuwsoverzicht