Floracollege

Start schooljaar leerjaar 2, leerjaar 3BBL en leerjaar 4BBL

Nog maar een paar dagen en dan mogen wij uw zoon/dochter weer verwelkomen op school. Na een periode van afstandsonderwijs en onderwijs in kleine groepen mogen wij, passend bij de richtlijnen van het RIVM, alle leerlingen weer in de school ontvangen. Wij kijken er naar uit. De school is en blijft een belangrijke ontmoetingsplek voor leerlingen. Een plek waar leerlingen in interactie met en van elkaar kunnen leren.

We zijn de laatste vijf bijzondere en bizarre schoolmaanden van vorig schooljaar zeker nog niet vergeten. Het komende schooljaar is een jaar van nieuwe kansen en uitdagingen. Het Covid-19 virus blijft ons leven in de ban houden. Met enige regelmaat veranderen de omstandigheden. Vanzelfsprekend blijft de gezondheid van eenieder altijd voorop staan.

Het Floracollege zal open gaan met inachtneming van de RIVM maatregelen en richtlijnen. Dit betekent:

  • Geen handen schudden.
  • Regelmatig de handen reinigen.
  • Niezen en hoesten in de elleboog.
  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten en laat je testen.
  • Het ‘nieuwe’ normaal. Houd anderhalve meter afstand.

Dit ‘nieuwe’ normaal vraagt om een korte verdere toelichting. De leerling hoeven onderling geen anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. De leerlingen moeten dit wel tot de medewerkers en de medewerkers tot elkaar. Het is een uitdaging, maar ook verantwoordelijkheid om dit gezamenlijk   goed te doen en op te pakken.

 

Lessen, pauzes en wissels
In ieder leslokaal is de docentplek afgebakend met geel / zwarte tape. Dit geldt ook voor plekken in de school om tijdens de pauzes te kunnen surveilleren. In het rooster is getracht om de docent zo weinig mogelijk tussen twee lesuren te laten verplaatsen. Indien dit echt niet anders kan dan verlaat de docent 1 minuut voor de bel het lokaal om zonder leerlingen naar het volgende lokaal te wandelen.  Hierdoor is de docent in staat om zijn klas in alle rust te ontvangen.

Er is in de regelgeving een uitzondering gemaakt voor de praktische vakken. Docenten mogen hier dichterbij de leerling komen, indien nodig en gewenst. De mogelijkheid om digitaal les te geven blijft op de achtergrond actief en kan indien noodzakelijk weer gebruikt worden.

 

Gasten in de school
Naast medewerkers moeten ook bezoekers anderhalve meter afstand in de school bewaren. Daarom gelden voor bezoekers de volgende afspraken:

  • Alleen op afspraak de school bezoeken.
  • Altijd melden bij de receptie.
  • Hygiëne maateregelen in acht nemen.
  • Grotere (ouder)bijeenkomsten op school mogen wij voorlopig niet organiseren. Wij gaan op zoek naar alternatieve mogelijkheden.

Ventilatie in de school
Er zijn veel zorgen geuit over de ventilatiesystemen in scholen. Het belang van goed ventileren is duidelijk. Het Floracollege heeft in de hele school een goed werkend ventilatiesysteem. Er vindt geen recirculatie van lucht plaats. In de cyclus van onderhoud zijn voor de vakantie alle filters vervangen. Afgelopen week is met de installateur het systeem nogmaals geïnspecteerd. De school wordt  met de maximale capaciteit ververst. Dit betekent dat ieder uur de lucht in de school volledig is ververst. Het regelmatig open zetten van ramen en deuren levert ook een stevige bijdrage aan het verversen van de lucht.

Wij hopen komende week iedereen in goede gezondheid te ontmoeten. Het blijft van groot belang om onze verantwoordelijkheid naar elkaar te nemen en uit te dragen. Samen met uw zoon / dochter en u als ouder houden we het Covid-19 virus beheersbaar. Het monitoren van de eigen gezondheid en het volgen van de RIVM instructies levert deze bijdrage. Indien u in de deze week bent teruggekeerd uit een land met een oranje status, dan horen we dit graag zo spoedig mogelijk.

Eerste schoolweek
Maandag 31 augustus zijn de leerlingen nog vrij. Op dinsdag 1 september en woensdag 2 september vinden de individuele startgesprekken plaats en vanaf donderdag 3 september starten de lessen volgens het rooster.

Voor de startgesprekken hebt u inmiddels een uitnodiging ontvangen. U hoeft zich voor dit gesprek  niet te melden bij de receptie, maar u kunt met uw zoon/dochter direct naar de ruimte lopen waar het gesprek plaatsvindt

We hopen u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u maandag contact opnemen met de school.

We zien er naar uit uw zoon/dochter weer in de school te ontvangen.

 

Met vriendelijke groet,

Jan Eliens

Directeur

Terug naar het nieuwsoverzicht