Floracollege

Start van de lessen op school

Start van de lessen op school; organisatie, afspraken en richtlijnen, vervoer.

Afgelopen dinsdag is door de minister-president definitief bekend gemaakt dat de scholen voor voortgezet onderwijs weer gedeeltelijk open mogen. Wij zijn blij met dit besluit. We kijken er naar uit om de leerlingen weer te mogen ontvangen. Vanaf dinsdag 2 juni worden de ‘fysieke’ lessen hervat en begroeten we alle leerlingen weer op school. Aan de hand van een protocol op basis van de RIVM-richtlijnen heeft de school de heropening voorbereid. Veel dingen kunnen en mogen nog niet. Hoe dit in de praktijk gaat werken wordt hieronder toegelicht.

Organisatie
Donderdag wordt het lesrooster gepubliceerd in SOMtoday. In grote lijnen is het rooster als volgt opgezet:

Klas 1 en 2 hebben 2 dagdelen van drie lesuren les op school in halve groepen. Elk theorievak wordt één lesuur van 45 minuten ingeroosterd op school en er wordt één verplichte  ‘online’ les gegeven (let op: de online-lessen starten op maandag 8 juni). Ook wordt er per week één sportles van 90 minuten gegeven op het terrein van SV Honselersdijk. In SOMtoday kunnen leerlingen zien in welke groep zij ingedeeld zijn en wanneer er les is. De coaching en/of mentorgesprekken worden online voortgezet.

Voor klas 3 zijn er 3 dagdelen ingeroosterd. 2 dagdelen voor de theorievakken en 1 dagdeel voor het profielvak (praktijk). Daarbuiten wordt er voor ieder theorievak één uur verplichte online les ingeroosterd (let op: de online-lessen starten op maandag 8 juni). Ook wordt er per week één sportles (90 minuten) ingeroosterd op het terrein van SV Honselersdijk. In SOMtoday kunnen leerlingen zien in welke groep zij ingedeeld zijn en wanneer zij les hebben. De coaching en/of mentorgesprekken worden online voortgezet.

De leerlingen krijgen les in halve groepen, zodat de richtlijnen van het RIVM in de klassen gewaarborgd kunnen worden. Er zijn hooguit 3 lesuren per dagdeel en er worden geen leswisselingen en pauzes ingeroosterd. Leerlingen zitten dus in één lokaal. Bij binnenkomst gaan de leerlingen direct naar het lokaal. De aula is afgesloten en de lockers kunnen niet gebruikt worden. De leerlingen nemen hun jas en tas mee naar het lokaal.

Tijdens de sportlessen komen de leerlingen gekleed in sportkleding naar het sportterrein. Zij kunnen dus geen gebruik maken van de kleedgelegenheden. Dit is conform de voorschriften.

Wij adviseren om zoveel mogelijk een ‘eigen device’ mee te nemen.

Afspraken en richtlijnen
Het is belangrijk dat wij met elkaar de voorschriften in acht nemen en ons hieraan houden. Tijdens de eerste les op school worden de afspraken besproken. Denkt u hierbij aan looproutes in de school, toiletgebruik alleen in geval van nood en hygiënemaatregelen en natuurlijk de anderhalve meter maatregel.

Het RIVM schrijft voor dat scholen, leerlingen en ouders de volgende punten in acht moeten nemen:

  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen
  • Pas goede hygiëne toe (was vaak je handen met water en zeep, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi ze daarna weg)

Wij vragen u om het bovenstaande na te leven. Mochten er bijzonderheden zijn, of wilt u onderwerpen bespreken, dan is de mentor of de coach het aanspreekpunt.

Vervoer
Wellicht heeft u begrepen dat het gebruik van het openbaar vervoer ontmoedigd wordt. Leerlingen die binnen een straal van 8 km van de school wonen worden dringend verzocht om met de fiets te komen. Leerlingen die buiten de straal van 8 km wonen worden ook gestimuleerd om met de fiets te komen of te worden gehaald en gebracht. Doorgaans hebben wij de ervaring dat de meeste leerlingen al met de fiets komen, dus wij verwachten geen knelpunten. De school heeft de opdracht gekregen om in kaart te brengen op welke wijze de leerlingen die buiten de straal van 8 km wonen naar school komen. Met deze ouders nemen wij contact op.

Op dinsdag 9 juni wordt er wederom een bericht verzonden vanuit het Floracollege. Dan hebben we de 1e week achter de rug en krijgt u een terugkoppeling.

Wij zijn er klaar voor en hebben er weer zin in om het schooljaar binnen het ‘nieuwe normaal’ tot een goed einde te brengen!

 

Met vriendelijke groet,

Jan Eliens
Directeur

Terug naar het nieuwsoverzicht